Hledáme účastníky výzkumu

V současné době pro náš výzkum hledáme děti a mladé lidi s ADHD (od 10 do 19 let), rodiče vychovávající dítě s ADHD (od 0 do 18 let) a pedagogy, kteří s dětmi s ADHD mají profesní zkušenost. Pokud byste se výzkumu chtěli zúčastnit, budeme rádi, když nás kontaktujete. V případě zájmu o zapojení do výzkumu nebo další informace kontaktujte Markétu Pešoutovou na e-mailu marketa.pesoutova@oushi.upol.cz nebo vyplňte kontaktní formulář níže.

Chci se zapojit

Cíle výzkumu

Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají děti s ADHD, jejich rodiče a pedagogové. Prostřednictvím rozhovorů se snažíme zjistit, jak ADHD ovlivňuje život dětí a jejich rodin. Naším cílem je také zpřístupnit poznatky dalším lidem a napomoci zkvalitnění dětské zdravotní péče a vzdělávání v České republice. Na základě rozhovorů bude zpracována webová stránka www.hovoryozdravi.cz, která bude sloužit dětem s ADHD, jejich rodinám, pedagogům, zdravotníkům, studentům a široké veřejnosti jako zdroj informací a opory.

Jak probíhá rozhovor

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma nebo na jiném místě, které Vám bude příjemné. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit Vaši osobní zkušenost. O tématech rozhovoru, stejně jako o tom, čeho se rozhovor týkat nebude, rozhodnete Vy sami. Všechny zveřejňované informace Vám budou předem poslány ke schválení. Celý výzkum podléhá přísným etickým standardům.

Rozhovory, které jsou zaznamenávány ve video anebo audio formě, budou využity
následujícím způsobem:

  • ke zjištění, co je důležité pro děti a mladé lidi s ADHD,
  • ke zjištění, co je důležité pro rodiče vychovávající děti s ADHD,
  • pro školení odborníků v oblasti péče o dítě a rodinu,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotní péče a vzdělávání,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování vědeckých článků,
  • jako příspěvky na těchto webových stránkách www.hovoryozdravi.cz