Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

22. 03. 2020

Arcibiskupství olomoucké, Institut sociálního zdraví (OUSHI) & Cyrilometodějská fakulta UP

… spojili své síly v dobrý projekt DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU
Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů…