Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti hledáme pacienty s diagnostikované nespecifické zánětlivé onemocnění střev (IBD). Konkrétně hledáme pacienty s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou nemocí. V případě zájmu o zapojení do výzkumu, kontaktuje Hanu Bednaříkovou na emailu hana.bednarikova@hovoryozdravi.cz nebo vyplňte kontaktní formulář níže.

Chci se zapojit

Cíle výzkumu

Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají ženy a muži  s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Pro tyto střevní záněty se z angličtiny ustálilo označení  IBD (inflammatory bowel disease). Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak tato onemocnění ovlivňují různé aspekty života člověka. Díky těmto zjištěním budeme moci poskytnout podporu lidem s podobným problémem a  také zprostředkovat jejich zkušenosti rodinám, přátelům a pracovníkům ve zdravotnictví.

Jak probíhá rozhovor

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u pacienta doma, ve zdravotnickém zařízení, nebo na jiném preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na  připravené otázky, ale zachytit zkušenost pacienta. Pouze sám účastník výzkumu rozhoduje o konkrétních tématech rozhovoru a o tom v jaké formě bude rozhovor využit. Rozhovory jsou zaznamenány ve video či audio formě. Všechny zveřejňované informace jsou účastníkovi studie předem poslány ke schválení. Celý výzkum podléhá přísným etickým standardům. Rozhovory jsou používány následujícími způsoby:

  • ke zjištění, co je důležité pro lidi s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou,
  • pro školení odborníků zdravotnické a sociální péče,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotnické péče,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování vědeckých článků,
  • jako příspěvky na těchto webových stránkách www.hovoryozdravi.cz