Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti hledáme děti s epilepsií (od 10 do 19 let) a rodiče vychovávající dítě s epilepsií (od 0 do 18 let), kteří by byli ochotní zapojit se do našeho výzkumu. Pokud byste se výzkumu chtěli zúčastnit, budeme rádi, když nás kontaktujete. V případě zájmu o další informace kontaktujte Janu Trtílkovou na e-mailu jana.trtilkova@oushi.upol.cz nebo klikněte na tlačítko „Chci se zapojit“ a vyplňte náš vstupní formulář.

Chci se zapojit

Cíle výzkumu

Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají děti a rodiče dětí s touto diagnózou. Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak toto onemocnění ovlivňuje různé aspekty života člověka. A tím pak moci poskytovat podporu mladým lidem a rodinám dětí s epilepsií a zprostředkovat jejich zkušenosti jejich rodinám a přátelům, ale i profesionálům ve zdravotnictví.

Jak probíhá rozhovor

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma, ve zdravotnickém zařízení, nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit zkušenost lidí, kterých se daná situace týká. O tématech rozhovoru, stejně jako o tom, čeho se rozhovor týkat nebude, rozhodnete Vy sami. Rozhovory, které jsou zaznamenávány ve video anebo audio formě, budou využity následujícím způsobem:

  • ke zjištění, co je důležité pro děti a mladé lidi s epilepsií, kteří podstupují léčbu,
  • ke zjištění, co je důležité pro rodiče vychovávající děti s epilepsií,
  • pro školení odborníků zdravotnické a sociální péče,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotnické péče,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování výsledků výzkumu,
  • jako příspěvky na těchto webových stránkách www.hovoryozdravi.cz