Od září nabízíme celoroční cyklus vzdělávání v oblasti psychosomatiky!

6. 08. 2018

Od září nabízíme celoroční cyklus vzdělávání v oblasti psychosomatiky!

Jak už možná víte, projekt Hovory o zdraví vzniká pod Institutem sociálního zdraví v Olomouci (OUSHI), v rámci celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého nabízíme vzdělávání v oblasti psychosomatiky.

Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím je určen ojedinělý cyklus seminářů…

Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví přinese hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídne praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.

Více o obsahu vzdělávacího programu naleznete v této brožuře.