Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti hledáme rodiče vychovávající dítě se sluchovou vadou, kteří by měli zájem se účastnit našeho výzkumu. V případě zájmu o účast ve výzkumu nebo další informace, kontaktujte Kristýnu Gábovou na e-mailu kristyna.gabova@oushi.upol.cz nebo klikněte na tlačítko „Chci se zapojit“ a vyplňte náš vstupní formulář.

Přihlásit se do výzkumu můžete zde:

Chci se zapojit

Cíle výzkumu

Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají rodiče dětí se sluchovou vadou. Chceme zjistit, jak tato vada ovlivňuje různé aspekty života dítěte i celé rodiny a dále tyto informace zprostředkovat dalším rodičům, lékařům i jiným odborníkům.

Jak probíhá rozhovor

Výzkum probíhá formou přibližně dvouhodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit Vaši osobní zkušenost. Sami rozhodujete o průběhu rozhovoru. Všechny zveřejňované informace Vám budou předem poslány ke schválení a celý výzkum podléhá přísným etickým standardům.

Rozhovory, které jsou zaznamenávány ve video anebo audio formě, budou využity
následujícím způsobem:

  • ke zjištění, co je důležité pro děti se sluchovou vadou a jejich rodiče,
  • pro školení odborníků v oblasti péče o dítě a rodinu,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotní péče a vzdělávání,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování vědeckých článků,
  • jako příspěvky na těchto webových stránkách www.hovoryozdravi.cz