Užitečné odkazy

Na tomto místě najdete odkazy na organizace a webové stránky, které se věnují vadám sluchu u dětí, nebo jsou pro rodiny dětí se sluchovou vadou určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také blízcí a přátelé dětí s vadou sluchu nebo lidé, kteří se o tuto oblast zajímají.

OBSAH STRÁNKY


Odborné poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. https://www.tamtam.cz/ 

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením Raná péče/ SPC (Duháček) / Centrum metodické podpory www.neslhk.com


Speciálně pedagogická centra pro děti se sluchovým postižením

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA


JIHOČESKÝ KRAJ


PLZEŇSKÝ KRAJ


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ


ÚSTECKÝ KRAJ


LIBERECKÝ KRAJ


PARDUBICKÝ KRAJ


JIHOMORAVSKÝ KRAJ


OLOMOUCKÝ KRAJ


ZLÍNSKÝ KRAJ

  • SPC pro žáky se sluchovým postižením, SPC pro žáky s vadami řeči (Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, 757 01) – http://www.val-mez.cz/

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

  • SPC při ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené (Ostrava-Poruba, Spartakovců 1153, 708 00) – http://www.deaf-ostrava.cz/

KRAJ VYSOČINA


Některá významná foniatrická pracoviště

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Adresa: Žitná 24, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 964 915

Odkaz: http://fonia.lf1.cuni.cz/ (doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.)


AUDIO-Fon centr, s. r. o.

Adresa: Obilní trh 4, Brno, 602 00

Telefon: 541 24 65 98

Odkaz: http://www.Audiofon.cz/ (prof. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA)


Seznam dalších foniatrických pracovišť v ČR najdete na:

http://www.foniatrie.eu/pracoviste.htm

http://www.otolaryngologie.cz/


Centra pro kochleární implantace

Centrum kochleárních implantací u dětí, Foniatrické oddělení Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5

Odkaz: https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk-2-lf-a-fn-motol/specializace/centrum-kochlearnich-implantaci-u-deti/ 


Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK)

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

Odkaz: https://www.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/orl-zakladni-informace/


Centrum kochleárních implantací Ostrava (CKIO)

Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba

Odkaz: http://www.fno.cz/otorinolaryngologicka-klinika/centrum-kochlearnich-implantaci-ostrava-ckio 


Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

https://www.fnhk.cz/


Pacientské organizace / laické poradenství / projekty

Informační portál idetskysluch.cz / https://www.idetskysluch.cz/

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu / http://www.suki.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR/ http://www.snncr.cz/

Česká unie neslyšících / http://www.cun.cz/

Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel / http://www.asnep.cz/

Společnost pro hluchoslepé / http://www.lorm.cz/

České centrum znakového jazyka – PEVNOST / http://www.pevnost.com/

Brněnské centrum znakového jazyka – TROJROZMĚR / http://www.trojrozmer.cz/

web neslyšících / http://www.ticho.cz/

web zaměřený na kochleární implantace / http://www.kochlear.cz/