UČTE (SE)  s Hovory o zdraví

Náš web slouží mimo jiné jako užitečný didaktický nástroj. Audio či video nahrávky, které zde najdete, jsou volně dostupným zdrojem materiálů pro výuku či výcvik v oblasti zdravotní péče, společenských věd a ve všech profesích pracujících s veřejností. Tyto stránky umožňují jak studentům, tak profesionálům z praxe získat cenné informace o pacientově či klientově úhlu pohledu na určitý zdravotní či sociální problém a s ním souvisejícími zkušenostmi (přístup ošetřovatelů, lékařů, sociálních pracovníků apod).

Díky široké škále témat a zkušeností mohou být rozhovory přínosné pro výuku či školení opravdu širokého spektra profesí (policisté, učitelé, personalisté, sociální pracovníci, úředníci apod.) Záznamy rozhovorů mohou být také cenné při vzdělávání pedagogů či psychologů, v lékařské sociologii, zdravotní politice nebo v kvalitativních metodách výzkumu. V oblasti medicíny to mohou být například poradenské a konzultační dovednosti, ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie, onkologie, paliativní péče, sociologie zdraví a zdravotní péče.

Zde zachycené autentické zkušenosti lidí mohou také podnítit nebo obohatit diskuse o často klíčových problémech spojených nejen se zdravím (např. oznamování diagnózy či nedostatek praxe ve vzdělávání). Budeme proto rádi, bude-li tento web nadále využíván při výuce rozmanitých oborů.

V současnosti se web hovoryozdravi.cz využívá např. při výuce některých předmětů vyučovaných na Univerzitě Palackého (např. ve Vývojové psychologii pro budoucí sociální pedagogy). Ve výuce je také možné využívat anglickou stránku www.healthtalk.org, která nabízí další témata. Anglickou stránku připravují výzkumníci z Univerzity v Oxfordu (více o celém projektu zde).