Péče o sluchadla

Péče o sluchadla

Účelem této kapitoly není čtenáři osvětlit, jak přesně probíhá péče o sluchadla (tyto informace by měly být k dispozici v návodu ke konkrétnímu typu sluchadel a poskytují je i foniatři, poradci rané péče a distributoři sluchadel), ale přiblížit, co k péči o sluchadla říkali rodiče, se kterými jsme hovořili. 

Péče o sluchadla se pro rodiny dětí stala pravidelným rituálem. Sluchadla obstarávaly v raném věku dítěte většinou matky. V některých rodinách se na péči podíleli i tatínci a v případě potřeby se o sluchadla dokázali postarat i prarodiče a širší rodina, případně pedagogové (spaní po obědě, pobyt na škole v přírodě, tábor, lyžařský výcvik). 

O sluchadla se dokázala postarat celá Barbořina rodina.
Vojtěch s Danou vedli syna k péči o sluchadla od začátku.

Nebylo výjimkou, že o sluchadla pečovala matka i v době, kdy už bylo dítě téměř dospělé. To, jak rodiče zapojili do těchto povinností svého potomka, se lišilo podle úsudku rodiče, schopností a samostatnosti dítěte i typu sluchadla. Odborníci nicméně doporučují, aby do péče o kompenzační pomůcky byly děti zapojovány co nejdříve, pochopitelně vždy s ohledem na jejich aktuální věk. Zpočátku je vhodné dítě vést k tomu, že se například před spaním sluchadla ukládají na stále stejné místo, pravidelně se kontroluje, zda je sluchadlo v pořádku apod. Dítě si tak vytváří patřičné kompetence spojené se zabezpečením kvalitního poslechu a plně se ztotožňuje se sluchovou vadou.

Jindřiška hovořila o tom, co dcera mohla a nemohla při péči o sluchadla dělat sama.
O synova sluchadla se starala především Radka R.
Ivetina dcera byla při péči o sluchadla úplně samostatná.

Kromě domácí péče o sluchadla někteří rodiče, zvláště u modernějších typů sluchadel, pravidelně navštěvovali odborný servis. Někteří o možnosti servisu nevěděli, nepovažovali ho za důležitý nebo pro ně byla pobočka příliš daleko a servis nevyužívali. Jiní rodiče dojížděli do servisu pravidelně (1x za půl roku nebo 1x ročně) i do vzdálenějšího města.

Podle Ondřeje je údržba sluchadel důležitá.
Robert byl velmi spokojený s pravidelným servisem sluchadel.