Co jsou bezdrátové technologie?

Co jsou bezdrátové technologie?

Bezdrátové technologie jsou kompenzační pomůcky, které společně se sluchadly nebo kochleárním implantátem zlepšují poslechové podmínky pro děti s vadou sluchu tím, že pomáhají lépe vnímat signál řeči. Jedná se o vzdálené mikrofony, které umožňují přímý poslech z mikrofonu mluvčího do primární kompenzační pomůcky (sluchadel nebo kochleárního implantátu). K bezdrátovým technologiím patří kromě vzdálených mikrofonů také pomůcky na telefonování a na poslech multimediálních zařízení.

Pod pojmem bezdrátové technologie rozumíme FM technologie (frekvenční modulace ultrakrátkých vln) nebo novější digitální technologie (Roger technologie). Osoba, se kterou uživatel dané technologie hovoří, nosí mikrofon s vysílačem. Ten vysílá zvukové signály k posluchači, který má integrovaný či připevněný miniaturní přijímač na sluchadle nebo kochleárním implantátu, a tím je umožněno přijímání těchto signálů.

Slovo odborníka, MUDr. Radan Havlík o tom, jak fungují bezdrátové technologie.

Sluchadla ani kochleární implantáty nedokáží vždy plně kompenzovat vadu sluchu, zvláště v akusticky náročném prostředí a na větší vzdálenost. Rodiče zařazení do výzkumu často hovořili o situacích, ve kterých ani kvalitní sluchadla nebyla dostačující pro bezproblémový poslech mluvené řeči a její porozumění.

Jaroslav vysvětloval, že sluchadla v některých situacích nestačí.

Někteří rodiče o bezdrátových technologiích dosud neslyšeli. Hovořili jsme s 25 rodiči, kteří s bezdrátovými pomůckami mají zkušenost. Jejich děti využívaly pomůcku delší čas nebo měly možnost ji v rámci našeho projektu vyzkoušet po dobu dvou měsíců.

O bezdrátových technologiích se rodiče dověděli obvykle ve firmě, od které mají sluchadla, a to buď přímo při pořizování nových sluchadel, nebo při jejich servisu. Často je o této možnosti kompenzace vady sluchu informoval jejich foniatr. 

O tom, že bezdrátová pomůcka existuje, se Barbořin manžel dověděl z internetu. Také se o ní zmiňoval foniatr.

Někteří rodiče o pomůcce poprvé slyšeli na přednášce, která byla součástí pobytu pro rodiny dětí se sluchovým postižením, někteří dostali doporučení od svých známých, od speciálně pedagogického centra (SPC) nebo z internetu. Pro jednu rodinu byla bezdrátová technologie jedinou možností kompenzovat vadu sluchu, protože vada jejich dcery není kompenzovatelná sluchadly.

Evě s výběrem kompenzační pomůcky pomohli pracovníci SPC.

Některé typy sluchadel je třeba pro používání bezdrátové technologie uzpůsobit, například malými přijímači, tzv. botičkami, které se připojí přímo ke sluchadlu nebo kochleárnímu implantátu nebo univerzálním přijímačem pověšeným kolem krku. Nejnovější typy sluchadel už s bezdrátovým zařízením umí fungovat bez dalších změn, protože do sluchadel se pouze přehraje software přijímačů. Vzdálené mikrofony je třeba na začátku se sluchadly nebo kochleárními implantáty spárovat. Iveta vyprávěla, že se jim pracovnice firmy, ve které byli zařízení kupovat, dlouho věnovala, nastavovala sluchadla i pomůcku a vysvětlovala veškeré funkce. 

Robert popisoval, že ovládání bezdrátové technologie bylo jednoduché.

Ovládání těchto bezdrátových technologií je v dnešní době snadné, jejich přínos mnozí rodiče oceňují a je vyzdvihován odborníky v zahraničí i u nás (Thibodeau, 2008; Horáková, 2014). Přesto jsou bezdrátové technologie v České republice dosud málo využívány.

Malé rozšíření bezdrátových technologií je podle Mirky kromě ceny způsobeno nedostatkem informací.

Více o bezdrátových technologiích se můžete dočíst v metodice ZDE


Slovo odborníka, Bc. Marie Hintnausová o své práci akustického technika pro technologie Roger