Využití bezdrátové technologie

Využití bezdrátové technologie

Rodiče popisovali různé situace, kdy bezdrátovou technologii využívali. Kromě nejčastěji rozšířeného používání ve škole nachází bezdrátové technologie uplatnění i doma a zejména při pobytu venku. 

OBSAH STRÁNKY


Využití ve škole a školce

Smysl užívání bezdrátové technologie tkví především ve zprostředkování kvalitního poslechu mluveného slova v akusticky náročném prostředí. Jedním z takových míst je jednoznačně školní třída. Největší využití nachází tyto pomůcky v běžných třídách základních i středních škol, kde spolu s dalšími opatřeními přispívají ke zmírnění nároků, které inkluzivní vzdělávání na žáky klade. 

Bára vysvětlovala svou motivaci pro pořízení bezdrátové technologie.

V této souvislosti je třeba zmínit důležitost komunikace rodičů se školou, ať už přímo, nebo prostřednictvím pracovníků speciálně pedagogických center. Pedagogům bylo třeba vysvětlit, jak bezdrátové zařízení správně používat. Rodiče často pozorovali, že je pro pedagoga náročné orientovat se v problematice sluchového postižení a přizpůsobení ve výuce je pro něj obtížné realizovat. 

V první škole, kam dcera Evy chodila, nechtěli pomůcku používat. V nové škole nebyl problém.

Zařízení se dalo využít nejen při výuce, ale i při dalších školních aktivitách.

Učitelky syna Radky K. pomůcku používaly i mimo vyučování.

V mateřských školách není využití bezdrátových technologií v českém prostředí zatím příliš rozšířeno. Někteří rodiče dětí předškolního věku o pořízení bezdrátové technologie neuvažovali, jelikož dítě dle jejich zkušenosti zvládalo pobyt v menším kolektivu i bez této pomůcky. Bezdrátová technologie má však své místo i v mateřských školách, doporučujeme přečtení metodiky – ke stažení ZDE.

Lída hovořila o tom, že bezdrátová pomůcka bude pro ně do budoucna důležitá i v mateřské škole.

Využití v domácím prostředí

Bezdrátové technologie ale mají své využití i mimo školu. Rodiny pomůcku zkusily v různých situacích doma i venku. 

Někteří rodiče malých dětí se shodli na tom, že doma by se pravděpodobně bez této pomůcky obešli. Lída, jejíž syn měl dva roky a do mateřské školy ještě nechodil, zkoušela využívat bezdrátovou technologii doma. Vzhledem k tomu, že se jednalo o klidné prostředí a syn ještě nebyl ve věku, kdy by se příliš vzdaloval od rodičů, neviděli v bezdrátové technologii velký přínos.

Mnohé děti uvítaly možnost párování s telefonem, počítačem nebo tabletem, využívaná byla také funkce propojení zvuku z televize. Starší typy televizorů nemuseli rodiče umět se zařízením propojit. Dana s Vojtěchem to vyřešili tak, že vzdálený mikrofon pouze položili před televizi a nasměrovali jej k reproduktoru.

Robert popisoval, jak pomůcku doma používají.
Hana mluvila o zkušenostech s využitím bezdrátové pomůcky.

Využití mimo domov

Několik rodičů si zvyklo využívat bezdrátovou pomůcku při jízdě autem, čímž snížili komunikační bariéru mezi řidičem a dítětem na zadní sedačce. 

Děti rodičů, se kterými jsme mluvili, využívaly bezdrátové zařízení na kole, odrážedle i při jiných sportech, jako jsou lyže, tenis, fotbal, golf nebo jen při hře venku. Někteří rodiče a učitelé využívali pomůcku při akcích, jako je autorské čtení nebo divadlo, v kroužcích, při výletech, ve vlaku, ale i na rušné ulici při procházkách nebo přesunech. Užitečná byla tato pomůcka také ve společnosti, kde rodina nevyrušovala ostatní hosty restaurace hlasitým hovorem.

Mirka líčila, jak její syn využívá bezdrátové zařízení.
Slovo odborníka, Ing. Miroslav Okluský o využití bezdrátového zařízení mimo domácí prostředí.

Také jsme se rodičů ptali, jestli neměli technické problémy s ovládáním zařízení a jestli nebylo těžké se s ním naučit zacházet. Rodiče obvykle popisovali ovládání jako jednoduché.  Přestože někteří měli před pořízením pomůcky velké obavy, vyprávěli, že si na pomůcku rychle zvykli nejen oni, ale i jejich děti a učitelé. Rodiče se nesetkali s většími poruchami nebo závadami. 


Více o bezdrátových technologiích se můžete dočíst v metodice ZDE