Zpět na Využití bezdrátové technologiena téma

Učitelky syna Radky K. pomůcku používaly i mimo vyučování.


Radka K.

  • Věk v době rozhovoru: 40 let (Radka K.), 9 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve třech měsících
  • Sluchová ztráta dítěte: úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantáty

Textová verze


P: Mám taky velké štěstí na obě jeho třídní učitelky. Pomůcku hodně využívají, a to nejen ve výuce. Jdou například na autorské čtení nějaké spisovatelky, vyučující půjčí zařízení spisovatelce na krk a syn si celé čtení krásně odposlouchá. Může na to reagovat. Spisovatelka se dotazuje dětí, ty se hlásí a i syn jí může okamžitě odpovědět. Jsou to různé drobnosti, třeba když jdou se školou do divadla, učitelka syna upozorní „Jdi si sednout dopředu, tam líp uslyšíš, protože třeťáci jsou až nahoře.“ A to je od těch lidí neuvěřitelné, že je to vůbec napadne. Takžeže paní učitelka zařízení hodně používá, víc než na 100 %, opravdu ve všech situacích, kde je to možné, tam ho využívá.

Další zkušenosti:

Bára vysvětlovala svou motivaci pro pořízení bezdrátové technologie.

V první škole, kam dcera Evy chodila, nechtěli pomůcku používat. V nové škole nebyl problém.

Učitelky syna Radky K. pomůcku používaly i mimo vyučování.

Lída hovořila o tom, že bezdrátová pomůcka bude pro ně do budoucna důležitá i v mateřské škole.

Robert popisoval, jak pomůcku doma používají.

Hana mluvila o zkušenostech s využitím bezdrátové pomůcky.

Mirka líčila, jak její syn využívá bezdrátové zařízení.