Výchova a péče

Výchova a péče

Rodiče hovořili o tom, že k dítěti přistupovali ve výchově jako by vadu sluchu nemělo. Radka K. si neuvědomovala, že by se k dítěti chovala, nebo ho vychovávala, jinak než jeho slyšícího sourozence. Někteří rodiče zmiňovali, že měli větší potřebu dítě chránit, byli na ně opatrnější. Rostislav se s manželkou dceři více věnovali. Pavla byla přísnější a nedávala žádné úlevy. Někteří rodiče zdůrazňovali důležitost dodržování pravidel a důslednost ve výchově. 

Aneta se k dceři chovala jako ke zdravému dítěti a více přemýšlela o potížích jiných rodin.
Lucie se snažila být dceři pořád na očích.

Někteří rodiče mluvili o tom, že o dítě měli strach a museli ho pořád hlídat. To hlavně na místech, kde si nebyli jistí, že se s dítětem dokáží dorozumět (na hlučné ulici). Rodičům přinášely starosti i pomůcky, vedli dítě k tomu, aby na ně dávalo pozor, a dohlíželi, aby nedošlo k poškození např. při nasazování čepice, při sportu, koupání (více v tématech Sluchadla a Kochleární implantát).

Marian dával na syna neustále pozor. 

Zvláštní péče

Většina rodičů se s dítětem doma učila a trénovala zejména řeč a rozvíjela komunikační schopnosti. Bylo třeba komunikaci přizpůsobit potřebám dítěte a hledat způsob, jak se s ním nejlépe dorozumět. Úsilí také věnovali přípravě do školy, podle některých museli školu doma dohánět více, než by tomu bylo u slyšícího dítěte. Mirčin syn se oproti tomu doma do školy příliš učit nepotřeboval. Během procesu učení někdy rodiče uplatňovali systém odměn. 

Jaroslav se musel učit spoustu nových věcí.

Další starostí a denním rituálem byla péče o kompenzační pomůcky, ať už šlo o pravidelné čištění, výměnu či dobíjení baterií nebo údržbu (Péče o sluchadla je více rozvedena v samostatném tématu). O uši dítěti pečovali obvykle stejně jako u slyšícího dítěte nebo sourozence, někteří dětem zvukovody nečistili vůbec. Některé děti docházely na ušní hygienu k lékaři. Petronela používala borovou vodu jako prevenci zánětů, Jindřiška čistila synovi uši ušním sprejem. 

Bára uši kontrolovala po mytí vlasů.

Péče o dítě byla podle některých rodičů časově velmi náročná. Důležité podle nich bylo nastavení denního fungování a sladění aktivit. I přes vyčerpání, únavu a stres rodiče hovořili o tom, že nelitují času, který dítěti věnovali. Věřili, že se péče vyplatí v budoucnosti. Katka říkala, že to stálo za to. 

Lenka si dělala denní plány a dodržovala pravidelný režim.