Úvod

Úvod

ZKUŠENOSTI RODIČŮ DĚTÍ SE SLUCHOVOU VADOU

OBSAH STRÁNKY


Vítáme vás na stránkách věnovaným zkušenostem rodičů dětí se sluchovou vadou. 

Najdete zde informace o tom, jak rodiče zjistili, že má jejich dítě potíže se sluchem, jak se vada sluchu projevuje v oblasti řeči a komunikace a s jakými dalšími potížemi se rodiny setkaly. Dozvíte se, jaké je to být rodičem dítěte, které špatně slyší nebo je neslyšící a o tom, jak sluchová vada zasahuje do života rodiny. Můžete porovnat, jaké zkušenosti mají rodiče s lékařskou a jinou odbornou péčí, s kompenzačními pomůckami nebo se vzdělávacími institucemi.

Abychom toto téma obsáhli co nejlépe, realizovali jsme odborný kvalitativní výzkum. Přinášíme vám v něm zkušenosti 41 rodičů, kteří mají dítě s různými vadami sluchu. Tito lidé pocházejí z celé České republiky, mají různé rodinné zázemí, zkušenosti a pohledy. 

Zjistěte, co obnáší, když se v rodině dítě se sluchovou vadou narodí, nebo když dítě sluch ztratí, a jak se to dá zvládnout. 

Věříme, že sdílené zkušenosti rodičů budou k užitku, a že zde najdou informace, podporu i inspiraci nejen rodiče, ale i lékaři a další odborníci, pedagogové či studenti.


Jak se orientovat na této stránce?

Jednotlivá témata, o kterých účastníci našeho výzkumu mluvili, najdete v menu po levé straně. Pod každým z nich se nachází shrnutí toho, co z výzkumu vyplynulo, a také ukázky z rozhovorů (nejčastěji video, někdy audio nebo text). Pokud vás některý člověk, který v ukázkách hovoří, zaujme, můžete si prohlédnout jeho profil a dozvědět se o něm více. Stránku s profily účastníků najdete také v horním menu. Tam také najdete užitečné odkazy a informace o projektu.


Co byste měli ještě vědět?

  • Omlouváme se, za horší kvalitu některých nahrávek, které byly realizovány online.
  • V nahrávkách jed jsou ztlumeny některé osobní údaje a názvy firem, distributorů a značek.
  • Nahrávky jsou opatřeny titulky a připravujeme také tlumočení textů do znakového jazyka.


Hledáme neslyšící rodiče

Výzkumu se účastnilo několik rodičů, kteří sami mají vadu sluchu, nepodařilo se nám však sehnat neslyšící rodiče, kteří komunikují pouze znakovým jazykem. Pokud jste neslyšící, máte dítě se sluchovou vadou a chcete zkušenosti na našich stránkách doplnit, prosím kontaktujte nás na kristyna.gabova@oushi.upol.cz (tlumočníka zajistíme).