Rozhodování o pořízení

Rozhodování o pořízení

Někteří rodiče začali o zařízení uvažovat, protože sluchadla jejich dítěti nestačila, obzvláště v hlučnějším prostředí. Bylo to někdy z důvodu postupného zvyšování nároků okolního prostředí (přechod do třídy s větším počtem dětí, nové koníčky, vzdalování malého dítěte od rodičů).

Mnozí pořizování zvažovali na doporučení odborníků při nástupu do školy nebo v průběhu školní docházky kvůli zlepšení porozumění výuce. Další rodiče zmiňovali, že chtěli zařízení kvůli tomu, aby dítě mohlo sledovat televizi, telefonovat nebo poslouchat hudbu, sportovat. Například Martina H. cítila potřebu pomůcku pořídit kvůli obavě o bezpečí dcerky, která se učila jezdit na kole. Někteří rodiče pořízení bezdrátové technologie nezvažují nebo toto rozhodnutí odložili na pozdější dobu.

Jindřiška si plánuje bezdrátové zařízení koupit.

Pro mnohé rodiče byla hlavní překážkou pro pořízení bezdrátového zařízení jeho cena. Někteří rodiče váhali s pořízením kvůli nejistému zdravotnímu stavu dítěte (případná kochleární implantace nebo plánovaná změna typu sluchadel), jiní čekali na výměnu sluchadel nebo na to, až budou na trhu modernější pomůcky. Objevoval se také argument, že dítě pomůcku nepotřebuje, protože je dobře kompenzované nebo proto, že to ve škole dobře zvládá. Někteří rodiče nepořídili pomůcku kvůli obavě, že ji učitelé nebo samotné dítě nebudou chtít využívat. 

Dcera Milany nechce bezdrátové zařízení používat, proto je kupovat nebudou.

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům by rodiče ocenili, kdyby bylo možné si zařízení vyzkoušet předem. Někteří rodiče měli možnost si zařízení zapůjčit na zkoušku, jiní si mohli zařízení zkusit alespoň na pobočce distributora nebo u foniatra. 

Radka K. byla ráda, že se pro bezdrátovou technologii rozhodli.

Odborná literatura uvádí, že bezdrátové zařízení zlepšuje možnosti kvalitního poslechu, který je zásadní pro přirozený jazykový vývoj, pro budování slovní zásoby a rozvoj řeči (Benitez-Barrera, Angley & Tharpe, 2017). Rodiče nezmiňovali vliv bezdrátové technologie na rozvoj řeči. To mohlo být dáno tím, že bezdrátovou pomůcku pořizovali až ve školním věku dítěte. 


Kdy pomůcku pořídit?

V českém prostředí jsou bezdrátové technologie vnímány především jako školní pomůcka, jak dokazují i zkušenosti rodičů, se kterými jsme hovořili. Proto je obvykle rodiče pořizují dítěti s nástupem do první třídy nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Avšak podle výsledků řady zahraničních výzkumů by se bezdrátová technologie měla začít využívat u mnohem mladších dětí, a to u všech typů a stupňů sluchových vad (Gabbard, 2003; Wolfe, 2012).

Kvalitní poslech pomáhá dětem zlepšovat slovní zásobu a získávat poslechové vzory. Zejména v raném věku před ukončením rozvoje řeči je užitečné porozumění řeči dítěti co nejvíce usnadnit.

Slovo odborníka, Ing. Miroslav Okluský o tom, kdy začít bezdrátovou technologii využívat.
Šárku mrzelo, že bezdrátovou pomůcku nepořídila dřív.

Více o bezdrátových technologiích se můžete dočíst v metodice ZDE