Jak současná věda objevuje empatii?

18. 03. 2018

Víte, co je to empatie? My si mysleli, že to víme, ale je to mnohem složitější! Naši kolegové, Petr Mikoška a Lukáš Novák, se tématem zabývají a napsali knížku, kde se můžete dozvědět, nejen co to je empatie, ale také spoustu zajímavých souvislostí.
Působí na empatii geny a lze ji ovlivnit výchovou? Z našich rozhovorů se dozvídáme, že empatie ve vztahu pacient – lékař je velmi důležitá.

Jakou roli má v psychoterapii a jakou úlohu hraje ve fungování společnosti? Kniha se opravdu povedla, což dokládá i recenze, která na ni nedávno vyšla.