Rozhovor s hlavním řešitelem a garantem projektu Peterem Tavelem v časopise Týždeň!

26. 01. 2018

Když měl sedmnáct roků, poprvé ho napadlo, že by mohl být knězem. Vstoupil k dominikánům, k teologii si přidal psychologii a psychoterapeutický výcvik. Dnes je děkanem vědecký aktivní Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a vedoucím Institutu sociálního zdraví (OUSHI).

Více v článku.