Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti realizujeme rozhovory s jedinci s rakovinou prostaty, cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které tito pacienti prožívají. Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak toto onemocnění ovlivňuje různé aspekty života. Díky těmto zjištěním budeme moci poskytnout podporu lidem s podobným problémem a  také zprostředkovat jejich zkušenosti rodinám, přátelům a pracovníkům ve zdravotnictví. V případě, že byste se chtěli zapojit do výzkumu jako participant, kontaktujte nás na emailu: michal.puza@oushi.upol.cz.

Chci se zapojit

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma, ve zdravotnickém zařízení, nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na  připravené otázky, ale zachytit Vaší zkušenost. Pouze Vy sami rozhodnete o konkrétních tématech rozhovoru a o tom,  v jaké formě bude rozhovor s Vámi využit. Rozhovory jsou zaznamenány ve video a audio formě. Všechny zveřejňované informace jsou Vám předem poslány ke  schválení. Celý výzkum podléhá přísným etickým standardům. Rozhovory jsou používány následujícími způsoby:

  • ke zjištění, co je důležité pro lidi s karcinomem prostaty,
  • pro školení odborníků zdravotnické a sociální péče,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotnické péče,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování výsledků výzkumu,
  • jako příspěvky na webových stránkách www.hovoryozdravi.cz

Hledáme další členy poradního panelu

Hledáme také členy poradního panelu – odborníky z různých oblastí, kteří s lidmi s rakovinou prostaty pracují a mohli by se do výzkumu zapojit.