Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti pro vás připravujeme webovou stránku věnující se mužům s karcinomem prsu. Nyní probíhá sběr dat, realizujeme tedy rozhovory s pacienty, kterým bylo toto onemocnění diagnostikováno. Pokud byste se do výzkumu chtěli zapojit, budeme rádi, když nás kontaktujete. V případě zájmu o další informace kontaktuje Kristýnu Annu Černíkovou na emailu kristyna.cernikova@hovoryozdravi.cz.

Cíle výzkumu

Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají lidé s touto diagnózou. Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak toto onemocnění ovlivňuje různé aspekty života člověka. A tím pak moci poskytovat podporu lidem s podobným problémem a zprostředkovat jejich zkušenosti jejich rodinám a přátelům, ale i profesionálům ve zdravotnictví.

Jak probíhá rozhovor

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma, ve zdravotnickém zařízení, nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit zkušenost lidí, kterých se daná situace týká. O tématech rozhovoru, stejně jako o tom, čeho se rozhovor týkat nebude, rozhodnete Vy sami. Rozhovory, které jsou zaznamenávány ve video anebo audio formě, budou využity následujícím způsobem:

  • ke zjištění, co je důležité pro lidi, kteří podstupují léčbu,
  • pro školení odborníků zdravotnické a sociální péče,
  • k podpoře zlepšování kvality zdravotnické péče,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování výsledků výzkumu,
  • jako příspěvky na těchto webových stránkách