Proč vzdělávání?

V současnosti připravujeme speciální téma, které se přímo nedotýká zdraví. Na našich webových stránkách chceme v budoucnu publikovat témata nejen související se zdravím, ale dotýkající se sociální a společenské problematiky. Téma Vzdělávání vysokoškolských studentů je v tomto směru první vlaštovkou.

Cílem tohoto výzkumného projektu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají studenti vysokých škol v České republice. Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak studium ovlivňuje různé aspekty studentova života.

Hledáme studenty

Chci se zapojit

V současnosti hledáme účastníky našeho výzkumného projektu. Hledáme studenty, kteří by byli ochotni s námi hovořit o svých zkušenostech v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma, ve škole, nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit Vaši zkušenost. Pouze Vy sami rozhodnete o konkrétních tématech rozhovoru a o tom, v jaké formě bude rozhovor s Vámi využit. Rozhovory jsou zaznamenány ve video a audio formě. Všechny zveřejňované informace Vám budou předem poslány ke schválení. Celý výzkum podléhá přísným etickým standardům. Rozhovory budou využívány následujícími způsoby:

  • k identifikaci významných faktorů, které ovlivňují vztah studentů ke vzdělávání
  • pro výuku budoucích pedagogů,
  • ke zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání,
  • jako data ke kvalitativní analýze pro publikování výsledků výzkumu nejen v odborných
    časopisech jako příspěvky na webových stránkách www.hovoryozdravi.cz

V případě zájmu o účast v našem výzkumu, kontaktujte výzkumníka Petra Mikošku na emailu petr.mikoska@hovoryozdravi.cz případně vyplňte kontaktní formulář níže.