Honza

Honza

Honza

  • Věk v době rozhovoru:  15 let

Na 1. stupni základní školy zažíval Honza v souvislosti s ADHD mnoho těžkostí. S nástupem puberty se tyto potíže zmírnily. Svou roli v tom sehrála medikace, kterou užívá dlouhodobě. K zálibám Honzy patří počítačové hry a sport. V provozování těchto koníčků mu ADHD nikterak nepřekáží. Ostatním lidem s diagnózou ADHD by rád vzkázal, aby se ničím a nikým nenechali odradit od činností, které mají rádi.

Více o Honzovi:

Honza hovořil o tom, že ho obtíže spojené s ADHD trápily od raného dětství. V současnosti má pocit, že se symptomy ADHD zmírnily. Dokáže se soustředit na dvě věci najednou, např. na poslouchání vyučujícího a psaní, což pro něj bylo dříve nemožné. Stále mu však činí potíže soustředit se v hlučném prostředí. Občas také cítí slabost v rukou. Nastavení medikace na ADHD považuje za dobře vyvážené. 

Honzovi ve škole vyhovuje styl výuky, kdy pedagog nejprve stručně nadiktuje obsah probírané látky a následně tuto látku podrobněji vyloží. Jeho vztah s učiteli je převážně dobrý. V minulosti se však setkal s tím, že někteří pedagogové jeho diagnózu nebrali v potaz. U asistenta pedagoga oceňuje to, že mu umožňuje být samostatný a nabízí pomoc pouze v případě, že jí opravdu potřebuje.

Honza má spíše méně přátel. Domnívá se, že ho jeho spolužáci vidí jako chytrého, ale excentrického. Ke koníčkům Honzy patří počítač, florbal a airsoft. Myslí si, že na jeho koníčky nemá ADHD žádný vliv. S trenéry a vedoucími kroužků má dobré vztahy, pomáhá jim vést mladší děti.

Další zálibou Honzy je hraní počítačových her. Ty mu pomáhají s uvolněním vnitřního napětí. Preferuje hry, které mají jasná pravidla a kde nejsou zapotřebí rychlé reflexy. 

Honza si myslí, že člověka s ADHD lze rozeznat podle stylu psaní a výkyvů nálad. Vnímá, že tato diagnóza přináší do života více negativ, nežli pozitiv. Honza nicméně vyzývá ostatní děti s ADHD, aby se pokud možno nenechaly ADHD v ničem omezovat. 


Audio a video


Honza měl dva asistenty – jeden mu vyhovoval, mohl být díky němu víc samostatný, druhý na něj naopak příliš tlačil.
Honza vnímal, že při sportu šlo ADHD stranou.
Honzovi šly lépe strategické než akční hry.
Honza vysvětloval, že existují větší problémy, než ADHD.