Jakub

Jakub

Jakub

  • Věk v době rozhovoru:  18 let

Jakub má dva starší sourozence a bydlí se svou matkou. Jeho rodiče jsou rozvedeni. Dříve studoval na gymnáziu, avšak teď je na konzervatoři, kde se cítí mnohem volněji a spokojeněji. Přestože mu bylo už na základní škole diagnostikováno ADHD, léky nikdy nebral. Miluje zpěv a divadlo, jeho zájmy se pojí hlavně se školou. Výhodu ADHD vidí v tom, že se dokáže pro věci zapálit a spoustu energie využít ku prospěchu věci.

Více o Jakubovi :

Jakub si vzpomíná na první příznaky ADHD v první třídě, kdy měl problémy se soustředěním a neustálou potřebou pohybu. To, že je jiný, než ostatní začal vnímat až kolem 10. roku. Jeho matka měla podezření na diagnózu ADHD a proto vzala Jakuba na vyšetření. Ač má Jakub diagnózu ADHD již od útlého věku, nikdy léky nebral.

Jakub má v nyní problémy hlavně s vnímáním času. Často se nechá unést aktivitou, kterou právě dělá. Je pro něj těžké svůj čas plánovat a dodržovat denní rutinu. Taky cítí, že jeho myšlenky jsou někdy rychlejší, než jeho ústa. Vznikají tak problémy s vyjadřováním. Obecně Jakub vnímá zlepšení symptomů, které přišlo s věkem. Cítí, že nyní je dokáže lépe kontrolovat vůlí.

Jakub nezná definici ADHD a ani ho to nikdy více informací k onemocnění nezajímalo. Osobně se domnívá, že jednou z příčin, proč má ADHD je nedostatek pozornosti od jeho rodičů. 

Ve škole na jeho diagnózu údajně nikdy učitelé ohled nebrali. Cení si učitelů, kteří dokáží výuku zpestřit a studenty zaujmout. Pomáhá mu to se lépe koncentrovat. Cítí, že by pro něj byl prospěšný individuální přístup, kde by mu probíranou látku vysvětlili vícekrát. V kolektivu se vždy cítil vyčleněn. Po ukončení základní školy studoval Jakub gymnázium. Na toto období nevzpomíná s radostí. I proto změnil obor. 

V současnosti Jakub studuje hudebně dramatický obor. Absolvuje předměty jako zpěv, tanec a herectví. Změna činností mu pomáhá se soustředit a brání mu upadnout do rutiny.

Jakub si myslí, že okolí jeho projevům ADHD nerozumí a nechápe, že mnohé věci nedělá schválně. Obecně jej to však netrápí. Je si jist, že s ADHD se dá v pořádku žít. Nutná  je pevná vůle. Jakub také doporučuje, aby si každý s touto diagnózou našel vlastní způsob, jak se uvolnit. 


Audio a video


Jakub měl potíže udržet pozornost, zamyslel se a informace mu utekly.
Podle Jakuba může být ADHD předpokladem pro vznik závislosti.
Jakub by ocenil, kdyby učitelé vnímali žáky individuálně a pracovali i s třídním kolektivem.