Jirka

Jirka

Jirka

  • Věk v době rozhovoru:  let

Jirka popisuje, že svoje ADHD nevnímá jako něco hrozného, je pro něj normální součástí jeho života. Nemá pocit, že by ho obtěžovalo a myslí si, že svojí diagnózu zvládá dobře.  O své diagnźe se dozvěděl od maminky. Vysvětlení co je ADHD získal v Nautisu.  Rozumí ADHD jako neurovývojové poruše. S omezeními, které přináší se učí vyrovnat. 

Více o Jirkovi:

O ADHD Jirka říká, že se mu projevuje v hlavě, občas vybouchne, když ho ostatní naštvou. Ostatní vrstevníci si neuvědomují, co se u něho v hlavě odehrává. Vztahy se spolužáky má komplikované, občas ho zlobí a o přestávkách šikanují. Není mu příjemné, když se mu ostatní smějí. Když Jirka bouchne pomůže mu s uklidněním třídní učitelka. Uklidnit se mu pomáhá třídní. Projevy ADHD se podle Jirky zlepšují, je klidnější.

Jirka navštěvuje pravidelně psychiatričku. Jednou za tři měsíce si s ní povídá. Medikace, kterou Jirkovi předepsala mu pomáhá. Vnímá, že je díky ní klidnější. Jirka dochází také na terapeutické skupinky, kde si o ADHD také povídají. Jirka popisuje, že na sobě s ostatními dělají pokusy, kdo koho dokáže naštvat. Na skupinu dochází rád a myslí si, že mu pomáhá. 

Ve škole Jirka vnímá pozitivní vztah s učiteli. Pouze s některými si nesedli.  Z předmětů nemá rád matematiku, která ho nebaví. V češtině se obává špatné známky. Mezi oblíbené předměty Jirka zařadil například výtvarku, dějepis, hudební výchovu a další. Ve škole se Jirka cítí dobře. S kamarády se vídá jen na půdě školy.  Když se ve škole dozvěděli o diagnóze ADHD, chovali se k němu dobře. Učitelka o tom informovala spolužáky a vysvětlila jim co ADHD je. Jirkovi při výuce pomáhá asistentka pedagoga, která s ním tráví celý školní den. Od učitelů vítá, když procházejí třídou a pomáhají jim, když mají něco špatně. Co mu naopak vadí je nedochvilnost učitelů, díky které pak některé věci nestíhají a Jirka se cití pd časovým tlakem. 

O vztazích v rodině Jirka mluví o dobrém vztahu s mámou, která s ním hraje hry a pomáhá mu s přípravou do školy. Tátu vnímá jako velmi přísného a má pocit, že si ho nevšímá. Se sestrou tráví společný čas povídáním a hraním. O ADHD se v rodině nemluví.

Svůj volný čas tráví rád doma, kde udržuje v provozu kolejiště. To je jeho hlavní koníček. Volnočasové kroužky nenavštěvuje. Ze sportu má Jirka nejraději volejbal a fotbal. V budoucnu by se rád stal zahradníkem. Doma se stará o vastní zahrádku.  

Jako vynález, který by pomohl lidem s ADHD, by vynalezl míček, který by uklidňoval.

Lidem, kteří kolem sebe mají někoho s ADHD by vzkázal, aby se ho snažili pochopit, povídali si s ním. Pro odborníky má Jirka vzkaz, aby se snažili diagnózu zjistit co nejdříve.  Učitelům by vzkázal, že by byl rád za zábavnější formu výuky. Kamarádům Jirka vzkazuje, aby si šli za tím, co je baví a mají rádi. 

Jirka na ADHD vidí pozitivum, že je veselejší a hodně se směje. 


Audio a video


U Jirky se situace zlepšila jakoby kouzlem.
Jirkovi se zklidněním pomáhala učitelka.
Jirka ve volném čase pečoval o svůj model železnice.
Jirka po zjištění diagnózy navštívil více lékařů, pravidelně docházel na psychiatrii.
Jirkovi pomáhalo navštěvovat skupinu pro děti s ADHD.