Lenka

Lenka

Lenka

  • Věk v době rozhovoru:  44 let

Lenka má dvě děti – syna a dceru. Obě děti mají diagnózu ADHD, syn navíc ještě autismus. Otec dětí zdravotní problémy syna neustál a rodinu před lety opustil, Lenka tak obě děti vychovává s pomocí rodiny a nového partnera. Často se setkává s názory, že syn je pouze rozmazlený nebo není normální, a to i ze strany některých rodinných příslušníků. Do popředí prožívání Lenky se tak dostávají pocity vyčerpání, zoufalství a bezmoci.

Více:

Lence se syn narodil s vrozenou vadou ledvin. Od narození měl tedy špatnou imunitu a vada měla vliv i na chlapcův vývoj. Právě kvůli zpomalenému vývoji začali navštěvovat neurologa, neboť pediatrička problematiku bagatelizovala. Ze stejného důvodu dala Lenka syna ve tří letech do školky se speciálními třídami pro kombinované vady. Ve školce se synův vývoj znormalizoval. Byla zde však poprvé vyslovena hypotéza o ADHD a autismu. Po návštěvách psychologa byla potvrzena ADHD diagnóza a mentální retardace. Autismus zamítla psycholožka a nejprve i lékařka, kterou ze stejného důvodu začala Leka se synem navštěvovat. Nakonec, aby bylo možné nalézt pro syna specializovanou školu a pomocnou péči, diagnózu autismu od lékařky získali.

Otec dětí nezvládal jejich zdravotní problémy a rodinu opustil, když bylo mladší dceři deset měsíců. Nyní k němu děti jednou za dva týdny jezdí na víkend. S dětmi Lence pomáhá její maminka. Na druhou stranu Lenka připouští, že jí příliš velkou psychickou oporou není. Neustále opakuje, jak její děti nejsou normální a Lenka tak kvůli tomu o to víc klesá na mysli. Nejvíce ji s dětmi pomáhá její sestra, která má také dítě s opožděným vývojem, její partner a jeho rodina. Lenka má upravenou pracovní dobu a s partnerem mají sladěné směny tak, aby pokaždé mohl někdo s dětmi být.

Medikaci na ADHD syn předepsanou měl, ale trpěl po ní nevolnostmi. Zároveň Lenka ani učitelky ve škole nezaznamenaly žádný rozdíl v jeho chování, a tak se rozhodla zatím medikaci na ADHD vysadit. S odbornou péčí byla Lenka víceméně spokojená. Špatné zkušenosti měla pouze s první psychiatričkou. Dle Lenky si na ně nevyhradila dostatek času na to, aby mohla určit, jak na tom syn je. Obecně je znepokojená nedostupností těchto služeb a dlouhých čekacích lhůt. Vyjádřila vysokou vděčnost speciální školce, která odbornou pomoc do jisté míry zprostředkovala.

Mezi ADHD symptomy svého syna Lenka zmiňuje výraznou nepozornost a neklid. Není schopný delší dobu sedět na jednom místě nebo se dlouhodobě soustředit na jeden zadaný úkol. Na druhou stranu v souvislosti s dalšími poruchami Lenka mluví o synově schopnosti rychle se učit. Číst a psát se naučil mnohem rychleji, než očekávala, obzvláště vzhledem k diagnostikované lehké mentální retardaci. V tomto ohledu další vyšetření syna probíhají. 

Lenka by si pro sebe přála více odpočinku. Mluví o tom, jak ji rodina ze strany otce dětí komplikuje výchovu tím, že nechávají o víkendech děti žít bez jakýchkoliv pravidel a ignorují jejich zdravotní problémy. Důsledky takové ignorace posléze řeší opět Lenka doma v týdnu, kdy se jí děti vrátí domů. Zároveň má i problém děti opět naučit na domácí pevný režim. 

Přímo pozitivního na ADHD Lenka nevidí nic, ale potvrzuje, že si sama díky zdravotním problémům svých dětí uvědomila, kolik zbytečností v životě řešila dříve. I nyní tedy žije tím, že některé věci zkrátka není podstatné řešit.


Audio a video


Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.
Lenka bývala vyčerpaná.
Lence řekli v holičství po projevech ADHD jejího syna, ať si hledá jiné holičství anebo chodí po zavírací době.
Lenka by ráda vzkázala veřejnosti, že děti s ADHD jsou prima děti a ostatní se jich nemusí bát.