Pavla

Pavla

Pavla

  • Věk v době rozhovoru: 30 let

Pavla má pětiletého synka s diagnostikovaným ADHD a vývojovou dysfázií. Chlapec navštěvuje logopedickou třídu mateřské školy. Na výchovu je Pavla sama. Ve zvládání této situace jí pomáhá podpora odborníků. Syna vychovává s láskou a trpělivostí. Těší se z postupných úspěchů, ale je občas zraňována nepochopením svého okolí.

Příběh Pavly:

Pavla se poprvé svěřila doktorce s obavou, že se synem není něco v pořádku, když byl rok a půl starý. Chlapec se projevoval agresivně. Štípal, škrábal a nedařilo se ho to odnaučit. O rok později, když nedošlo k žádnému zlepšení, poslala dětská lékařka chlapce na neurologické vyšetření a doporučila návštěvu dětské psycholožky. Vyšetření EEG podezření na ADHD nepotvrdilo. Pavla se tedy pokoušela najít psycholožku. Kvůli nedostatku profesionálů specializujících se na malé děti, se termín podařilo sjednat až za tři-čtvrtě roku. Psychologické testy odhalily vývojovou dysfázii a ADHD. 

Největší starosti má Pavla ohledně synovy řeči, která je vzhledem k vývojové dysfázii opožděná. Chlapci není rozumět, má nízkou slovní zásobu, často opakuje slova a skáče ostatním do řeči. Okolí a často ani Pavla, chlapci nerozumí. Syn na to reaguje agresí.

Když začal chlapec navštěvovat školku, bylo velmi obtížné sladit odlišný domácí režim s přístupem školky. Největší obtíže způsobovaly chlapcovy agresivní projevy a lpění na zaběhlých rituálech a zvycích. Další rok byl chlapec na doporučení psycholožky přeřazen do logopedické třídy. V těchto třídách je méně dětí, 2 učitelky a asistentka pedagoga. Chlapec dělá postupně pokroky nejen v oblasti řeči, ale zlepšilo se i jeho chování. Situace se celkově uklidnila.

Ve výchově se Pavle osvědčilo nastavení hranic se současným respektem k synově potřebě vlastního řádu. Je důležité trvat na pravidlech, ale také neustále komunikovat o možnosti kompromisu vyplývajícího ze situace. 

Pavla je spokojená s přístupem dětské psycholožky a učitelek z logopedické třídy. Tato odborná pomoc je pro ní velkou oporou. V budoucnu bude muset Pavla řešit dilema, jestli bude syn navštěvovat běžnou školu v místě bydliště, kde má své kamarády ze školky, nebo školu specializovanou na výuku dětí s ADHD.

Jiným rodičům dětí s  podobnými obtížemi Pavla přeje především velkou trpělivost při výchově a sílu čelit situacím, kdy se na ně okolí dívá skrz prsty.


Audio a video


Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.
Na svatbě Pavly jí její syn zvládl soustředěně doprovodit k oltáři. 
Když se synovi Pavly nedařilo dorozumět slovy, vypomáhal si rukama a nohama.
Pavle se osvědčila komunikace a důslednost.
Pavla se bála účastnit společenských akcí kvůli nepředvídatelnému chování jejího syna s ADHD. 
Lidem okolo se zdálo divné, že Pavla hned nereagovala na projevy svého dítěte s ADHD, přestože to měla ozkoušené. 
Pavle se paní pošťačka omluvila za to, že nepříjemně reagovala na projevy ADHD jejího syna.