Hledáme účastníky výzkumu

V současnosti hledáme dospělé ženy a muže, kteří trpí nočními můrami, a to alespoň 1 týdně a měli by zájem účastnit se našeho projektu (bližší informace níže).

Přihlásit se do výzkumu můžete vyplněním Vstupního formuláře na tomto odkaze.

Chci se zapojit

Co jsou noční můry

Noční můry jsou sny s nepříjemným obsahem, které ve snícím vyvolávají silné negativní emoce, jako je
strach, odpor nebo beznaděj. Takové sny zažila během života alespoň párkrát většina lidí. Pokud jsou však noční můry časté a mají vliv na kvalitu života jedince, jsou považovány za poruchu spánku. Dle zahraničních realizovaných studií se alespoň jednou týdně noční můry vyskytují u 2-6 % dospělé populace. Taková frekvence je již považována za vysokou a může mít vliv na každodenní život jedince.

O našem projektu

Cílem našeho projektu je porozumění zkušenostem pacientů s častými nočními můrami, tedy lidem, kteří mají alespoň 1 noční můru týdně.Naším hlavním cílem je na tomto místě vytvořit webovou stránku, která by mohla sloužit jako opora pro jedince s nočními můrami a jejich blízké a být zdrojem cenných informací pro odbornou veřejnost. Webové stránky mohou dále pomoci lékařům v oboru spánkové medicíny a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, studentům medicíny a profesionálním pečovatelům, kterým nabídnou podporu a edukaci.

Koho hledáme

Kromě účastníků výzkumu hledáme také odborníky, které téma nočních můr zajímá, členy tzv. poradního panelu. Pokud byste se chtěli zapojit do odborného panelu výzkumu kontaktujte výzkumnici Lucii Klůzovou Kráčmarovou na emailu: lucie.kluzova@hovoryozdravi.cz