Poradní panel

Poradní panel

V rámci každého našeho výzkumného projektu spolupracujeme se skupinou odborníků, tzv. odborným panelem (anglicky advisory panel). Členy tohoto panelu jsou pacienti, zdravotníci či sociální pracovníci, kteří se ve své praxi zaměřují na zkoumanou diagnózu. Např. v případě výzkumného projektu „Karcinom prsu“ jsou mezi členy poradního panelu onkolog pracující se ženami s rakovinou prsu, onkologická zdravotní sestra, sociální pracovnice, pacientka, která prodělala rakovinu prsu, psychologové a odborníci na kvalitativní metodologii.

Setkání poradního panelu v rámci výzkumu karcinomu prsu.

Poradní panely jsou v projektu velmi důležité a hrají klíčovou roli v zajištění kvalitního výzkumu. Členové poradního panelu poskytují rady, pomáhají hledat účastníky výzkumu, pomáhají nám ujistit se, že rozhovory v rámci našeho výzkumu probíhají vhodným způsobem. Někteří členové panelu také procházejí texty, které na základě výzkumu zpracováváme a zveřejňujeme na těchto webových stránkách. Kontrolují, zda jsou texty, které vytváříme klinicky přesné, citlivé a přístupné laické veřejnosti.

Účastnice poradního panelu k výzkumu karcinomu prsu.