Sběr dat

Sběr dat

Hledání účastníků výzkumu

Pro naše výzkumné projekty se vždy snažíme o co nejpestřejší složení výzkumného souboru, abychom pokryli co největší škálu lidských zkušeností. Hledáme proto pacienty s různými zkušenostmi se zdravotními problémem, z různých částí České republiky, různého věku a vzdělání.
Před rozhovorem se s účastníkem výzkumu domluvíme na místě a čase rozhovoru a informujeme ho o podstatě studie a našich webových stránek. Účastníkům je také garantovaná možnost kdykoliv odstoupit z výzkumu. Obvykle se provádí rozhovory se 40 až 50 lidmi. Cílem je pokračovat v rozhovorech tak dlouho, dokud se nepřestanou objevovat nové zkušenosti v analyzovaných kategoriích.

Rozhovory

Sběr dat probíhá formou rozhovorů, jde o tzv. kvalitativní výzkum. Rozhovory jsou realizovány po celé České republice, často u účastníků doma. Obvykle hovoříme s člověkem osamotě, ale někdy může být při rozhovoru přítomen i partner nebo přítel. Ze všech rozhovorů jsou pořizovány zvukové nahrávky, které jsou poté analyzovány. Pokud respondent souhlasí, jsou rozhovory také natáčeny na kameru.

Rozhovory většinou natáčíme na kameru. Takhle to třeba vypadalo před jedním z nich.

Výzkumník nejprve nechá účastníka výzkumu volně vyprávět o jeho onemocnění. Je požádán, aby nám vyprávěl svůj příběh o tom, co se mu stalo, a to od chvíle, kdy ho poprvé napadlo, že má nějaký zdravotní „problém“. Výzkumník se potom doptá na to, co potřebuje upřesnit nebo na témata, která v rozhovoru doposud nezazněla. Tato témata má jsou součástí scénáře rozhovoru, který vzniká za spolupráce s poradním panelem, a vycházejí z dostupné odborné literatury. Některé témata, na která se výzkumník ptá vycházejí z předchozích rozhovorů s jinými participanty, struktura scénáře rozhovoru se tak v průběhu výzkumu mění.

Peter Tavel před jedním z rozhovorů k projektu Stárnutí.