Za výzkum který se objevuje na stránkách Hovoryozdravi.cz, stojí výzkumný tým Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci, anglicky „Olomouc University Social Health Institute“ (OUSHI).  Cílem i posláním OUSHI je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví. Věnujeme se přípravě a realizaci českých i mezinárodních výzkumů zaměřených na sociální a psychologické vlivy na zdraví člověka. OUSHI si také klade za cíl vychovávat a vzdělávat mladé vědce. Organizace také poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro akademiky i studenty v oblastech psychologie a fenomenologie zdraví. Více o organizaci se dočtete zde.