Peter Tavel

Peter Tavel

Peter Tavel

Peter Tavel  je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Zajímá se především o výzkum v oblasti stáří, paliativní péče, demence, ale také determinant zdraví. Žije v Rakousku, kde se 15 let věnoval seniorům a paliativním pacientům, v současné době je supervizorem mobilního hospice.

Peter Tavel je hlavním řešitelem a garantem projektu hovoryozdravi.cz (DIPEx). Jeho hlavní rolí je supervize jednotlivých výzkumných projektů, které stojí za vznikem těchto webových stránek. Zároveň se podílí na rozhovorech, analýzách dat a odborných výstupech projektu, tedy vědeckých publikacích. Peter Tavel také zastupuje Českou republiku v síti „DIPEx International„, která sdružuje výzkumníky realizující výzkum DIPEx v různých zemích světa.


Kontakt

Email: peter.tavel@hovoryozdravi.cz