Výzkumné metody

Výzkumné metody

Výzkumnou metodou použitou v tomto projektu je metodologie DIPEx Oxford (Database of Individual Patient Experiences), která byla vytvořena v Health Experiences Research Group na University of Oxford (www.healthtalkonline.org).

Na tomto místě vysvětlíme výzkumné metody, které využíváme v každém projektu, který je zveřejněn na těchto webových stránkách. Používáme kvalitativní výzkumné metody, abychom porozuměli tomu, jak lidé prožívají nemoc a jak se rozhodují v oblasti léčby. Metoda, kterou používáme, byla vyvinuta na univerzitě v Oxfordu, institutem HERG (více o původu metody zde). Systematický sběr rozhovorů a jejich pečlivá analýza jsou v kvalitativním výzkumu stejně důležité jako randomizované studie a systematické přehledy v kvantitativním výzkumu. Kvalitativní metody jako takové jsou doporučovány jako „zlatý standard“ pro výzkum zkušeností pacientů.

K informacím o jednotlivých částech výzkumu se dozvíte prostřednictvím menu na levé straně této stránky.