Příprava webových stránek

Příprava webových stránek

Příprava textů

Dva výzkumníci z našeho týmu nastudují přepisy rozhovorů a diskutují, která témata by měla být zveřejněna na jednotlivých stránkách. Seznam těchto témat je také diskutován s poradním panelem. Témata zveřejněná na webové stránce mají vždy pokrývat všechny názory, zkušenosti, které byly vyřčeny během rozhovorů. Nejsou tedy zveřejňovány jen ty nejčastější zkušenosti nebo několik vybraných názorů. Snažíme se o předání všech zjištěných informací. Témata, která pro webové stránky popisujeme tak odrážejí to, o čem účastníci výzkumu hovořili. Zjištění jsou dávána do souvislosti
s nejnovějšími klinickými důkazy a současnou praxí.

Texty popisující jednotlivá témata jsou navrženy výzkumníkem a následně zkontrolovány jeho supervizorem.  Nakonec je text odeslán nejméně jednomu členovi poradního panelu pro
dodatečnou kontrolu.  Před publikací procházejí texty také jazykovou korekturou.

Výběr videoklipů

Příprava vybraných videoklipů pro publikaci na webové stránce.

Každý text popisující určité téma je na našich webových stránkách doplněn ukázkami z rozhovorů se samotnými účastníky výzkumu. Tyto ukázky jsou výzkumníkem vybírány tak, aby reprezentovaly celou šíři zkušeností účastníků výzkumu. Jednotlivé ukázky jsou nejčastěji zveřejněny ve formě videí. Pokud ale účastník nesouhlasí se zveřejněním videa, jsou části jeho rozhovoru zveřejněny buď ve formě zvukové nahrávky nebo textu. Na webových stránkách se objeví pouze pár klipů z každého rozhovoru, celé rozhovory jsou ale využívány k vědeckým analýzám, jako základ pro vystoupení na konferencích a při psaní příspěvků do odborných časopisů nebo knih.