Jak stránky vznikají

Náš výzkumný tým cestuje po celé České republice a dělá rozhovory s lidmi s různými zkušenostmi ohledně zdraví. Pro každý zdravotní problém, který uvádíme na našich webových stránkách, hledáme pomocí spolupráce s praktickými lékaři, nemocnicemi, jinými institucemi a prostřednictvím této stránky, 40-50 lidí, kteří by si s námi o svých zkušenostech popovídali.

Výzkumník vybere na základě analýzy hlavní témata z realizovaných rozhovorů a napíše detailní shrnutí. Video a audioklipy jsou vybírány z rozhovorů tak, aby ilustrovaly různé zkušenosti, které lidé popisovali. Každý výzkumný projekt je podporován poradním panelem, který je vytvořen z lidí, kteří jsou daným zdravotním problémem ovlivněni, zdravotnickými profesionály, akademiky a zaměstnanci relevantních zařízení (např. hospic u projektu v oblasti paliativních pacientů).

Výzkum DIPEx je v ČR realizován Institutem sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumný tým používá systematické kvalitativní výzkumné metody, aby zachytil pokud možno co nejpestřejší rozsah zkušeností, které se pojí se zkoumaným problémem.

Více o tom, jakým způsobem je výzkum realizován, se dozvíte zde.

Tato stránka vznikla v rámci projektu Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí (TD020339) podpořeného TAČR.