Mekáč

Mekáč

Mekáč

  • Věk v době rozhovoru:  11 let

U Mekáče se začalo ADHD projevovat problémy se soustředěním a zároveň horším školním hodnocením. Pociťuje, že má více energie než ostatní vrstevníci. Neužíval a neužívá žádnou medikaci, ani nevyužívá jiné alternativní léčby. Navštěvuje gymnázium a po škole dochází na kroužky karate, parkuru a hry na bicí. Rád tráví čas s kamarády a vychází dobře se třídním kolektivem i vyučujícími.

Více o Mekáčovi:

Při testech Mekáč pociťuje problémy se soustředěním. Vyučující jsou s jeho diagnózou obeznámeni. V tomto ohledu mu bylo poskytováno více času na školní testy a přijímací zkoušky na gymnázium, na které se úspěšně dostal. Místo psaní diktátů mu bylo umožněno psát doplňovací úlohy. Tyto prostředky vnímá jako nápomocné.

V nedávné době přicházela v úvahu spolupráce s asistentkou, z výsledků vyšetření však nevyplynula nutnost této možnosti a sám Mekáč nevnímá, že by pomoc asistentky potřeboval.

Popisuje, že se mu ve škole nedaří příliš dobře, zmiňuje horší známky. Příčinu vidí v ADHD a v tom, že se průběžně příliš neučí, jelikož ho to nebaví. Učí se však na velké testy a pravidelně si chystá školní tašku na následující den. Zmiňuje, že mu také pomáhá, když mu učitelé při testu občas připomenou, že se má soustředit na zadanou úlohu. S učiteli má dobrý vztah. Je si však vědom svého občasného vyrušování. 

Jeho oblíbeným předmětem je informatika, kde se učí psát všemi deseti a práci s textovým editorem. Vyučující jim mimo jiné pomáhá zúčastňovat se soutěží v konstrukci výtvorů ve hře Minecraft. Naopak Mekáče příliš nebaví zeměpis a čeština.

Po škole rád tráví čas s kamarády, sledováním filmů nebo hraním na herní konzoli, nebo venku, fyzickou aktivitou na hřišti. Navštěvuje kroužek karate, parkuru a hry na bicí. Kroužky má celkem 4 dny v týdnu. Bicím se věnuje 3. rokem a hraje v kapele ZUŠ. V těchto aktivitách se necítí projevy ADHD nijak ovlivněn, dokáže se soustředit. Kroužky mu pomáhají vybít energii.

Mekáčovi kamarádi projevy jeho ADHD nijak neřeší a po seznámení s jeho diagnózou, kterou jim popsal jako poruchu pozornosti, se k němu chovají stále stejně. S nejlepšími kamarády přešel ze základní školy na gymnázium. Kamarádi mu dovedou pomoci, když se ve škole dopustí nějaké chyby nebo něčemu nerozumí. S ostatními spolužáky vychází taktéž dobře.

Mekáč se domnívá, že okolí projevy jeho ADHD nijak nezaznamenává. ADHD vnímá především jako poruchu pozornosti. Informace o ADHD mu byly zprostředkovány maminkou. Dále zmiňuje, že pociťuje určitou míru vzteku v příležitostných sourozeneckých rozepřích se sestrou. S rodiči k takovým rozepřím nedochází a má s nimi dobrý vztah. Adam má obavy z budoucnosti a zda mu ADHD bude způsobovat problémy.

Chtěl by vzkázat, že se děti touto diagnózou nemají trápit a přál by si, aby je okolí bralo nerozdílně stejně.


Audio a video


Mekáč byl přesvědčený, že ADHD jeho rodinu neovlivňovalo.
Mekáč byl rád, že odborníci pomáhají.