Markéta

Markéta

Markéta

  • Věk v době rozhovoru:  44 let

Markétě pomáhá synovo ADHD a autismus zvládat především podporující rodina a přátelé. Největší úsilí Markéta a její manžel vkládali do toho, aby naučili syna kontrolovat a zvládat silné emoce. I přes tuto snahu je nadále trápí synova verbální agrese. Markéta byla potěšena spoluprací pedagogicko-psychologické poradny a školy. Naopak mírně nespokojena byla s koordinací psychiatra, psychologa a školy. Markéta obětuje synovi velkou část svého volného času. Naučila se k němu najít výchovný přístup, který kombinuje lásku s neústupností a důsledností.

Více o životě:

Markéta datovala první pozorovatelné příznaky ADHD u svého syna do doby, kdy navštěvoval mateřskou školku. Syn například kladl velký odpor proti navštěvování doktorů, byl přecitlivělý a plačtivý, ve školce se usilovně snažil umravňovat ostatní děti. Markéta se rozhodla vzít syna na vyšetření k neurologovi a ten stanovil diagnózu ADHD. Od doby, kdy byla stanovena diagnóza začal syn navštěvovat pedagogicko-psychologickou poradnu. Markéta byla spokojena s tím, že pedagogicko-psychologická poradna komunikuje a spolupracuje ohledně jejího syna se školou. Dle Markéty, zvládal její syn školu obstojně do páté třídy. Od té doby si u něj začala všímat nejrůznějších rituálů, například opakovaného mytí rukou. Neurolog stanovil diagnózu atypického autismu.

Ohledně odborné péče byla Markéta poměrně spokojená. Vadil jí pouze zdlouhavý proces objednání a vyšetření a následná ne příliš kvalitní komunikace mezi psychiatrem, psychologem a školou. 

Syn má, dle jejích slov, potíže se zvládáním emocí. Přetížení emocemi si vybíjí fyzickou aktivitou. Jednou dokonce prokopl dveře. Markéta a její manžel museli vynaložit velké úsilí, aby syna naučili využívat méně destruktivní způsoby odreagování. Přes veškerou tuto snahu syn často sklouzává k verbální agresi, která je pro Markétu velmi zatěžující. Syna rovněž snadno znejistí, pokud něco naruší jeho pravidelný životní režim, například nečekané zpoždění vlaku. V takové situaci potřebuje opakovaná ujištění o řešitelnosti a zvládnutelnosti situace. Poskytování této jistoty je pro Markétu vyčerpávající.

Markéta se synem vyzkoušela i alternativní způsoby léčby, například kraniosakrální terapii a potravinové doplňky. Tyto druhy léčby zklamaly a Markéta je považuje za ztrátu času. Smysluplnou terapii spatřovala v nácviku sociálních dovedností.  

Markétě pomáhá zvládat synův autismus a  ADHD podpora rodiny a známých. Také je přínosné scházení a sdílení zkušeností s rodinami, které mají děti s různými handicapy. 

Synův handicap částečně ovlivňuje organizování rodinného života, protože se syn silně brání některým činnostem a aktivitám. Markéta, dle svých slov, obětuje synovi velkou část volného času. Naučila se, že je v přístupu vůči němu zapotřebí lásky kombinované s neústupností a důsledností.  

Rodičům, které mají dítě s ADHD by doporučila, aby se co nejvíce informovali o podstatě ADHD a autismu. Potom lze snáze pochopit, že dítě není schopno určité chování ovlivnit svou vůlí.  


Audio a video


Syn Markéty při návalu agrese sprostě nadával a ničil jiné věci.
Syna Markéty ve vesnici všichni znali, a proto jeho projevy ADHD tolerovali.