Pavel

Pavel

Pavel

  • Věk v době rozhovoru: 39 let
  • Věk v době diagnostikování: 30 a 38 (onemocněl opakovaně)
  • Absolvovaná léčba: standardní antibiotická, alternativní antibiotická, doplňková

Pavel nyní pracuje v malé rodinné firmě, dříve se živil prací na stavbách v lesích. Žije s přítelkyní, která má ve střídavé péči syna. Borreliózou se nakazil dvakrát. Poprvé mu stačila jedna antibiotika a s žádnými výraznými následky se nepotýkal. Z druhé nákazy z léta 2018 se léčil ještě v době rozhovoru. V tu chvíli si připadal zdravý asi ze 70–80 procent, přetrvával u něj zejména výrazný pokles energie, které měl podle svých slov možná i o půlku méně než před onemocněním. Dřív denně velmi intenzivně sportoval, na což by teď neměl sílu. Pavel znal řadu lidí, kteří borreliózu prodělali, a tak už při zjištění diagnózy věděl, že by tuto nemoc neměl brát na lehkou váhu. Vedle antibiotik, která mu dlouhodobě předepisoval soukromý lékař, Pavlovi pomáhalo také dodržování diety: nejedl žádný cukr, lepek a mléčné výrobky. Zdravotní stav je podle Pavla důležité poměřovat nejen tím, jak se člověk cítí, ale také testy, protože symptomy borreliózy se mohou vytrácet a časem opět vracet.

Pavlův příběh

Pavel se poprvé nakazil borreliózou, když pracoval jako stavební dozor na hospodářských stavbách v lesích. Po klíštěti se mu udělala drobnější, avšak dost typická skvrna, takže obvodní lékařka okamžitě nasadila antibiotika, ani nečekala na výsledky testů. Po této epizodě onemocnění u Pavla přetrvávaly občasné záškuby svalů a mírné obtíže s vybavováním slov, ovšem jen v míře, která ho nezatěžovala.

O několik let později se Pavel od klíštěte nakazil borreliózou podruhé. Kromě ukázkového erythému se brzy objevily bolesti hlavy a kloubů, vyčerpanost, ztráta citu v rukách a problémy s uchopováním věcí. Někdy jako by prý ani necítil, zda něco v rukou drží, nebo ne. Pavel dostal další antibiotika na čtyři týdny. Tou dobou si už o borrelióze začal sám zjišťovat informace na internetu a předepsané dávkování se mu úplně nezdálo. Řekl své obvodní lékařce, že v Německu pacienti dostávají dvojnásobné dávky léčiv a berou je dvakrát tak dlouho, čímž však doktorku jen popudil. Po antibiotikách se Pavlovi na tři týdny ulevilo, poté se však problémy postupně vrátily.

Pavel opět navštívil svou obvodní doktorku a absolvoval vyšetření na infekčním oddělení. Protože se však v tomto období se symptomy borreliózy začala potýkat i jeho partnerka, začali vše řešit spolu a přemýšleli, na koho se obrátit. Na základě doporučení dalších pacientů z online komunity se rozhodli pro léčbu na Slovensku u soukromé lékařky. Podstoupili u ní jeden cyklus léčby kombinací antibiotik, po kterém se Pavel dočasně cítil lépe, ovšem léčba byla velmi drahá. Pavlovi také vadil přístup zdravotníků v tomto soukromém zařízení. Dle jeho názoru se přes vysoké platby za konzultace pacientům nevěnovali adekvátně. Kvůli tomu přestoupili i s přítelkyní a její maminkou k soukromému specialistovi v České republice, který má alespoň na některé služby smlouvy s některými zdravotními pojišťovnami a o pacienty projevuje větší zájem. U něj se Pavel léčil ještě v době rozhovoru a byl spokojený.

Cenný zdroj informací pro Pavla představují online pacientské skupiny, díky kterým má člověk možnost poučit se ze zkušeností druhých a neopakovat stejné chyby. Informace čerpá i z některých článků, ale při jejich četbě pečlivě sleduje, jestli je uveden odkaz na vědecký zdroj informací. Všiml si totiž, že média o borrelióze často šíří dezinformace a povrchní články postavené na nedostatečném porozumění problému. Čte si pak také přímo odborné články a navštívil mezinárodní konferenci o borrelióze, kterou uspořádal jeho lékař.

Pavel si myslí, že by se na borreliózu měla soustředit větší pozornost jak ve výzkumu, tak v dalším profesním vzdělávání lékařů. Lékaři se totiž podle jeho názoru často řídí zastaralými informacemi a řadě lidí s borreliózou nedokážou pomoct. Lékaři a sestry jsou podle Pavla také extrémně přetížení, z čehož pak pramení jejich nezájem o jednotlivé pacienty a neochota se průběžně vzdělávat.

Pokud jde o doporučení pro lidi, kteří se s borreliózou léčí, Pavel říká, že z pozice pacienta je důležité nenechat se odbýt a nárokovat potřebnou péči. Lékaři totiž mají výrazně přetížené kapacity a pacienty někdy vnímají jen jako čísla. Důležitá je i životospráva – pohyb a zdravá strava, protože to je něco, co pro sebe může každý pacient udělat sám, a léčbu zdravotních problémů to rozhodně vhodně podpoří.


Audio a video


Pavel onemocněl borreliózou během posledních let několikrát. Poprvé došlo k diagnóze a léčbě velmi rychle, v dalších případech už to tak jednoznačné nebylo.
Pavel onemocněl borreliózou několikrát. Na základě informací z internetu i okolí pochyboval o tom, zda je nasazená antibiotická léčba dostačující. 
Pavel změnil stravovací návyky, v souvislosti s tím popisoval pozitivní změny.
Pavel se snaží hledat důvěryhodné a aktuální informace, proto si všímá odborných zdrojů, na které se pisatelé odkazují.
Pavel nabádal, aby se lidé se svými zdravotními problémy nenechávali odbýt a hledali jejich příčinu, i když její odhalení může trvat.
Pavel upozorňuje na to, že je dobré v různých článcích sledovat, na jaké zdroje se odkazují a zda jsou tyto zdroje skutečně podložené vědeckými výzkumy.