Vojtěch

Vojtěch

Vojtěch

  • Věk v době rozhovoru: 51 let
  • Věk v době diagnostikování: 51 let
  • Absolvovaná léčba: standardní antibiotická, doplňková

Vojtěch je vyučený horník, s prací však skončil už před lety kvůli úrazu. Žije s manželkou, se kterou mají čtyři dospělé děti, o tři další se starají jako pěstouni. Borrelióza pro Vojtěcha nepředstavuje jediný a zdaleka ani nejvážnější zdravotní problém. Je diabetik, chodí na dialýzu a prodělal zástavu srdce, takže mu byl voperován kardiostimulátor. Nyní je v plném invalidním důchodu. Symptomy borreliózy, mezi kterými dominovaly silné bolesti zad a kloubů, byly po diagnostikování onemocnění na dialyzačním pracovišti úspěšně utlumeny antibiotiky, v době rozhovoru se však ozývaly znovu. Vojtěch čekal, jak se po plánovaných kontrolních testech lékaři rozhodnou postupovat dál. Myslel si však, že bude možná brát antibiotika ještě jednou. Ocenil by, kdyby mu lékaři k borrelióze řekli něco víc. Ví však, že na dialyzačním pracovišti není času nazbyt, proto by uvítal třeba letáček se základními informacemi.

Vojtěchův příběh

Vojtěch vůbec neví, jak se borreliózou nakazil. Kvůli řadě zdravotních problémů, kterými trpí, na sebe musí dávat pozor a čas tráví především doma. Borrelióza se u něj poprvé projevila v zimě před Vánoci 2019. Symptomy nejprve připomínaly chřipku. Postupně se objevily a stále zhoršovaly bolesti zad, svalů a kloubů, takže nakonec byl nucen například spát vsedě. Vleže se mu totiž zdálo, jako by měl zlomená záda a ze zad se bolest šířila do ramen a rukou, takže nedokázal ani ohnout prsty. Na dialýze své problémy opakovaně zmiňoval, lékaři ho však ubezpečovali, že bolesti velmi pravděpodobně souvisí právě s dialýzou. Až když kvůli bolestem skoro přestal chodit a manželka ho na dialýzu vozila v kolečkovém křesle, vzali Vojtěchovi krev a zjistili, že má borreliózu.

Lékaři z dialýzy pak Vojtěcha začali léčit i s touto nemocí. Dostal antibiotika na šest týdnů a léky na spaní, ty však příliš nepomáhaly, bolest mu nedovolila spát víc než dvě hodiny denně. Léky proti bolesti byly u něho vyloučené kvůli ledvinám. Z antibiotik se mu zase dělalo zejména na začátku léčby špatně a opakovaně zvracel. Pozitivní účinky léků a ústup bolestí Vojtěch vnímal po čtvrtém týdnu užívání antibiotik.

Kvůli dalším zdravotním problémům Vojtěch navštěvoval také kardiologa, neurologa a diabetologickou poradnu. Všichni lékaři mezi sebou komunikovali a o jeho borrelióze věděli.  Celou léčbu koordinovali doktoři z dialýzy, se kterými byl Vojtěch spokojený. Zároveň vnímal, že na dialýzu chodí mnoho dalších nemocných a lékaři postrádají čas se každému individuálně věnovat. O borrelióze mu žádné informace neposkytli, ač by to uvítal. Více o nemoci si nakonec dohledal na internetu za pomoci zdravotní asistentky, která k němu pravidelně dochází. Vojtěcha by zajímaly především projevy borreliózy a příběhy dalších pacientů. To, co našel, zhruba odpovídalo jeho potížím.

V době rozhovoru se Vojtěch stále potýkal s výraznými výkyvy tlaku, bolely ho a brněly mu svaly v nohou, někdy se mu kroutily ruce, cítil ramenní klouby a kosti, bolela ho záda a dělaly se mu otoky nohou a fleky na kůži. Byl si však vědom, že u řady těchto obtíží se těžko rozlišuje, co je způsobeno jeho dalšími zdravotními problémy a co lze přičítat borrelióze. Předpokládal, že vše bude nadále řešit s lékaři z dialyzačního pracoviště, kteří s určitým odstupem od antibiotické léčby plánovali udělat kontrolní test a rozhodnout, jak postupovat dál.


Audio a video


Vojtěchovy bolesti kloubů doktoři nějakou dobu přisuzovali dialýze, na kterou docházel.
 Efekt antibiotik začal Vojtěch pociťovat až zhruba po měsíci. Část příznaků ale přetrvala.
 Vojtěcha trápila celá řada obtíží. Kromě cukrovky a potíží se srdcem chodil na dialýzu. 
Vojtěch pravidelně docházel na dialýzu, kde mu také diagnostikovali borreliózu. S přístupem doktorů byl spokojený, ačkoliv postrádal některé informace.