O projektu

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří se účastnili naší studie, za to, že se s námi podělili o svoje zkušenosti. Naše poděkování patří také institucím, které nám usnadnily hledání participantů, mezi které patří Domácí hospic Duha, o. p. s., Člověk v tísni, o. p. s. a Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Dále bychom chtěli poděkovat členům poradního panelu, kteří nám v průběhu projektu pomáhali. V neposlední řadě bychom rádi projevili vděčnost Technologické agentuře České republiky (TAČR), která podpořila náš projekt.

Budeme rádi, když si najdete pár minut čas a ohodnotíte naše stránky. Vaše zpětná vazba pomůže zkvalitnění webu hovoryozdravi.cz. Evaluační formulář najdete zde.

Tento modul vznikl v rámci projektu Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí (TD020339) podpořeného TAČR.

 

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Zajímá se především o výzkum v oblasti stáří, paliativní péče, demence, ale také determinant zdraví. Žije v Rakousku, kde se 15 let věnoval seniorům a paliativním pacientům, v současné době je supervizorem mobilního hospice. Byl hlavním řešitelem tohoto projektu, podílel se na realizaci rozhovorů a analýze dat. Byl supervizorem projektu.

 

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová je psycholožka, v současnosti dokončuje PhD. v oboru klinická psychologie. Pracuje jako výzkumnice na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci, věnuje se také výzkumu snění a nočních můr. V tomto projektu měla na starosti realizaci rozhovorů, jejich analýzy a sepsání jednotlivých témat pro tyto webové stránky.

 

Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová  vystudovala obecnou antropologii na FHS UK v Praze, má též teologické a psychoterapeutické vzdělání. Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové daseinsanalýze. Působí v privátní terapeutické praxi. Jejím odborným zájmem je problematika zvládání náročných životních situací. V tomto projektu měla na starosti vedení rozhovorů s participanty.

 

Ing. et Mgr. Eva Dubovská vystudovala psychologii na PVŠPS V Praze a v současnosti studuje doktorský program v oboru klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a navštěvuje psychoterapeutický výcvik ve skupinové daseinsanalýze. Jejím odborným zájmem je především výzkum psychoterapie. V tomto projektu se podílela na realizaci rozhovorů s participanty.

 

 

Mgr. Zuzana Půžová absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci magisterské studium v oboru management a marketing zaměřený na aktivní životní styl. V současnosti studuje doktorský program v oboru kinantropologie, kde se zaměřuje na aktivní životní styl seniorů a jejich pohybovou aktivitu. Podílela se na realizaci rozhovorů a měla na starosti koordinaci projektu a jeho výstupů.

 

Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na  Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání mužů s onemocněním rakoviny prostaty. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.

 

 

 Poradní panel

Iva Poláčková

Senior researcher, gerontopsycholožka, Psychologický ústav, Akademie věd ČR

Iva Poláčková Šolcová

Senior researcher, specialistka na kvalitativní výzkum, Psychologický ústav, Akademie věd ČR

Vladimír Chrz

Senior researcher, specialista na narativní přístup ve výzkumu, Psychologický ústav, Akademie věd ČR

Romana Mazalová

Psycholožka, spoluautorka dokumentu Šmejdi o nekalých obchodních praktikách na prodejních akcích. Věnuje se preventivním programům pro seniory.

Kateřina Hamplová

Sociální pracovnice

Milena Bretšnajdrová

Lékařka, zástupkyně primáře. Oddělení geriatrie, Fakultní nemocnice, Olomouc

Šárka Kovandová

Andragožka, Alzheimer nadační fond. Věnuje se problematice sociálních služeb a zdravotní péče.

Magdaléna Kolátorová

Sociální pracovnice, Domácí hospic Duha, o. p. s

Eva Maková

Zástupkyně z řad seniorů