Zdroje a užitečné odkazy

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Užitečná telefonní čísla 

Linka seniorů – 800 200 007

Anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi je projektem Centra Elpida. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě.

Senior telefon –  800 157 157

Tato linka důvěry poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami, nebo když se setkají s domácím násilím. Senior telefon se snaží podporovat rodiny a radí jim ohledně péče o seniory.

Odkazy na seniorské organizace

Rada seniorů České republiky

http://www.rscr.cz/

Rada seniorů ČR se snaží o vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, podporu mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizaci starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Jde o nepolitickou organizaci.

Svaz důchodců České republiky

www.sdcr.cz

Svaz spolupracuje se seniorskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. V zastoupení seniorů plní  vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k rezortům, k parlamentu a dalším ústavním činitelům České republiky. Podporuje jednotlivé členské organizace v jejich práci k zajištění důstojného způsobu života ve stáří, k ochraně práv a jistot, uspokojování potřeb třetí generace. Jde o nepolitickou organizaci.

 

Odkazy na webové stránky pro seniory a jejich blízké

Gerontologie

www.gerontologie.cz

Informační portál o službách pro seniory. Na stránkách naleznou pomoc lidé, kteří hledají různé možnosti zdravotně-sociálních služeb pro seniory  ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Databáze by také ráda pomohla  lidem, kteří se potýkají s důsledky Alzheimerovy choroby.

Péče o seniory

www.peceoseniory.cz

Záměrem webu je poskytnout dostatečný prostor, který povede k zásadnímu zlepšení informovanosti a orientace v oblasti služeb a péče o seniory. Klade si za cíl vytvořit informační zdroj pro širokou veřejnost, který bude vstřícný, srozumitelný a příjemný pro každého, kdo hledá informace z oblasti služeb a péče o seniory. Snaží se vytvářet prostředí, kde nalezne své místo každý, kdo poskytuje služby a péči o seniory.

Česká alzheimerovská společnost

www.alzheimer.cz

Cílem společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

Univerzita třetího věku

e-senior.czu.cz

Web má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky. Je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Web provozuje Česká zemědělská univerzita.

Otevřeno seniorům

www.otevrenoseniorum.cz

Stránka se snaží informovat veřejnost o stáří a bořit mýty s ním spojené. Stránku provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Život90

www.zivot90.cz

Web pro seniory a jejich blízké. Život90 je komunitní centrum pro seniory a jejich blízké se sídlem v Praze. Pod hlavičkou organizace existuje několik různých projektů, které se snaží zpříjemnit nebo usnadnit život starším lidem a jejich blízkým. Nabízejí vzdělávání, poradenskou činnost, tísňovou péči, linku pomoci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací centrum.

Seniorum.cz

www.seniorum.cz

Web nejen po seniory, na kterém se nacházejí různé tipy z oblasti zdraví, rady odborníků, mezigenerační seznamka nebo paměťové hry.

Seniorklub

www.seniorklub.cz

Informační portál pro seniory.

Cohousing

 http://www.cohousing.cz/senior-cohousing2/ 

Web šíří myšlenku cohousingu v České republice. Seniorům nabízí alternativu bydlení v instituci nebo vlastní domácnosti. Jde o bydlení v kolektivu založené na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí. Na rozdíl od stárnutí ve vlastním domově poskytuje senior cohousing dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby; to vše v promyšleně navrženém prostředí běžné výstavby.

Elpida

www.elpida.cz

Webové stránky provozuje centrum Elpida, jehož cílem je pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Centrum sídlí v Praze, nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy a kurzy. Na jejich stránkách najdete program centra a nabídku vzdělávání pro seniory. Pomocí těchto stránek také můžete najít přátele prostřednictvím seznamky pro seniory.

Vital plus

www.vitalplus.org

Online verze časopisu pro seniory, který vydává centrum Elpida. Časopis se zabývá postavením seniorů ve společnosti. Najdete na něm rozhovory, reportáže, fejetony a tipy z oblasti zdraví a vzdělávání.