Arnošt, 81 let

Arnošt, 81 let

Arnošt, 81 let

Panu Arnoštovi je 81 let, žije se svou manželkou v rodinném domě v menším městě. Povoláním je stavební inženýr, avšak před odchodem do důchodu pracoval v předsednictví národního výboru. S manželkou mají tři děti a sedm vnoučat.

Více o panu Arnoštovi

Starý se nemíní cítit, s doktory se rád udržuje spíše ve společenském kontaktu, pokud by ho začali více léčit, připadal by si opravdu starý. Starosti o zdraví však má, v nedávné době ho překvapil infarkt a bolívají ho klouby, přesto považuje svoje zdraví za solidní a je s ním spokojen. Vnímá ubývání fyzických sil, při výšlapu se musí zastavit a vydýchat. K problémům přistupuje s větším nadhledem a reaguje klidněji a trpělivěji než dřív, všiml si toho třeba při řízení auta. Pociťuje zhoršení paměti. Do budoucna mu dělá starosti zdraví, nerad by, aby rychle ubývalo. K udržení zdraví je podle pana Arnošta důležitý dostatek pohybu, životospráva a duševní pohoda. Svoje schopnosti trénuje pravidelnou chůzí a cvičením, řízením auta. Učí se pracovat s počítačem.

Pana Arnošta v životě formovalo jeho zaměstnání, stavařina. Při tom hodně cestoval a stěhoval se s celou rodinou. Dodnes je pro něj velký zážitek zajít na stavby, které realizoval, a vidět, že po něm něco zůstalo. Významný pro něj byl také sňatek s jeho ženou a následné založení rodiny.

Má radost, že může sledovat vývoj svých dětí, vnoučat a pravnoučat. Jeho motorem je touha po cestování, na které má čas až nyní v důchodu. Svůj čas nejvíce tráví s manželkou, se kterou sdílí i různé radosti a starosti. Rád se baví se sousedy. Setkává se s rodinou. Měsíčně má schůzky s mysliveckým spolkem. Nové vztahy navazuje spíše výjimečně, třeba na zájezdu, ale jsou to spíše krátkodobé vztahy.

Dobré stárnutí pro něj znamená být spokojen sám se sebou a dělat činnosti, které ho naplňují, být aktivní a v kondici.

Pan Arnošt má zálibu v myslivosti, každý den chodí na procházky do lesa, o který se stará. To souvisí s tím, že největším Bohem je pro pana Arnošta příroda, ta mu dává pocit volnosti a spokojenosti.

Lidem by vzkázal, aby si našli způsob seberealizace a vstoupili do stáří s optimismem. Mladým lidem by vzkázal, aby přehodnotili své hodnoty a nepodléhali jen módním trendům, a aby mysleli na svoji budoucnost.