Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Většina studentů má pozitivní zkušenost s asistentem pedagoga. Když je potřeba, jdou se žáky na chvíli na chodbu, pomáhají jim s předměty, které jsou pro žáky náročnější a přispívají také k jejich větší samostatnosti. Pár studentů má však i negativní zkušenosti, kdy na ně asistent tlačil, přehnaně se staral, nebo se snažil žáka změnit. Jakubovi dělaly projevy ADHD problémy s učením. Jeho psycholog se divil, že zvládl studium bez podpory asistenta pedagoga.


Vojta vnímá, že asistent ve třídě může sledovat žáky, kteří potřebují speciální pomoc.

Studentům byli asistenti přidělováni v různých obdobích, podle toho, kdy ho potřebovali. Záleželo také na vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Někteří studenti měli asistenta od první třídy, Dia ho naproti tomu dostala až v třídě sedmé. Individuální byla také doba, na kterou měli asistenta přiděleného. 

Někteří studenti měli asistenta na všechny hodiny, jiní jenom na vybranou výuku, většinou těch předmětů, kde potřebovali pomoc největší. Asistent pedagoga by měl podle našich participantů pomáhat studentům, kteří potřebují víc pozornosti, dovysvětlit učivo či oddych. Naši studenti vnímají pozitiva, které pozice asistenta pedagoga přináší. Honzovi asistent pomáhal a mohl být při něm samostatný, za což byl rád. Většinou si vztah s asistentem pochvalovali, říkali, že je to s nimi „dobrý“.

Simon je rád, že když to potřebuje, může jít s panem asistentem na chvíli na chodbu se „vyblbnout“.

Někdy se stává, že žákům asistent „nesedne“. Studenti zmiňovali, že jim vadí, když je asistent přehnaně starostlivý, když se chová „jako maminka“. Nevyhovující je, když asistent příliš tlačí a oni nemohou pracovat svým tempem, nebo naopak když moc nepomáhá, spíš je napomíná a píše poznámky. 05ce se nelíbilo, že jejich asistent říkal všem žákům, aby šli pracovat rukama, vyučili se nějakému řemeslu, i když to sami nechtějí. Asistenta vnímá celý třídní kolektiv, nejen ti žáci, kterým se věnuje. 05 mluvil o tom, že s jeho asistentem si třída nesedla a nemají ho příliš v lásce. 

Honza měl dva asistenty – jeden mu vyhovoval, mohl být díky němu víc samostatný, druhý na něj naopak příliš tlačil.