Rodina

Rodina

OBSAH STRÁNKY


ADHD a rodina

Studenti vnímali, že ADHD na rodinný život mělo v některých případech vliv, jindy prakticky žádný. Za nejdůležitější studenti považovali podporu, zejména v obtížných situacích. Hovořili také o vztazích v rodině. Nejzásadnější byly pro ně vztahy s rodiči a sourozenci. Jakubovi byli velmi blízcí i prarodiče, které respektoval snáze než rodiče.

Jájův vztah s rodiči a sestrou ADHD nenarušilo, ale někdy ovlivňovalo rodinné dění.
Mekáč byl přesvědčený, že ADHD jeho rodinu neovlivňovalo.

Rodiče

Na vztah s rodiči podle některých studentů ADHD vliv nemělo. Někteří studenti vnímali, že jejich rodiče ADHD vůbec neřeší, jiní naopak sledovali, jak rodiče navštěvují odborníky, učí se nové výchovné metody a snaží se s jejich speciálními potřebami pracovat.

Studenti oceňovali podporu rodičů, ať už při zvládání potíží spojených s chováním, se školním prospěchem nebo v oblasti práce s emocemi. Vojta byl vděčný za spolupráci rodičů se školou. Některé trápilo, že podle rodičů „zlobí“ a přidělávají jim starosti.

Někteří si všímali, že jejich rodiče byli skrze ADHD ve stresu a nevěděli si s ním rady. Mezi studenty byli tací, kteří by ocenili od rodičů více pozornosti, i takoví, kteří by byli raději, kdyby si jich rodiče všímali méně. 

Rodiče hráli důležitou roli jako zdroj informací o onemocnění, zejména těch prvotních. Některé rodiny se o ADHD nebavily, jiní rodiče dětem pomáhali s porozuměním projevů. S Vojtou maminka probírala informace o medikaci a vysvětlovala mu, jaké se mohou objevit nežádoucí účinky.

 Péťa vinil ADHD za to, že se doma občas neuměl ovládat.
 Davida K. mrzelo, že doma neposlouchal.

Vztahy se sourozenci

Studenti s ADHD měli se svými sourozenci různé vztahy. Někteří popisovali, že se měli rádi a vycházeli spolu, jiní si stěžovali na hádky a šarvátky. Mekáč se se sestrou občas popral. 

Někteří přiznávali, že své sourozence záměrně provokovali. Studenti tyto potíže přisuzovali ADHD (ať už svému nebo sourozencově), jiní nevnímali, že by na vztah ADHD působilo. 

Oliho bratr měl také ADHD a raději se doma drželi od sebe.
Fanda s bratrem se někdy hádali.
Matyáše sestra někdy rozčilovala, raději by měl samostatný pokoj.