O projektu

O projektu

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem rodičům dětí a dětem, kteří se zúčastnili naší studie a za to, že se s námi podělili o svoje zkušenosti.

Tento modul vznikl v rámci projektu „Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií“  (TL01000254) podpořeného TAČR.


Naše poděkování patří také institucím, které nám usnadnily hledání participantů, mezi které patří Společnost E, z.s., EpiStop, z.s., Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Centrum pro epilepsie Brno (1. Neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny), Klinika dětské neurologie FN Brno, Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v HK a Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. (Dětská léčebna VESNA).

Dále bychom chtěli poděkovat členům poradního panelu a aplikačním garantům, kteří nám v průběhu projektu pomáhali.


Téma  připravili

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.  je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI) a hlavním řešitelem projektů hovoryozdravi.cz

Mgr. Jana Trtílková realizovala většinu rozhovorů. Vystudovala psychologii a v současné době je studentkou doktorského programu na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci a posttraumatickému rozvoji. Jejím odborným zájmem je dětská psychologie a duševní hygiena.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. je psycholožka a pracuje jako výzkumnice na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci, věnuje se také výzkumu snění a nočních můr. V tomto projektu byla zodpovědná za metodologickou správnost výzkum a supervizi. Pro webové stránky hovoryozdravi.cz připravila první zveřejněné téma, stárnutí.

Mgr. Bc. Kristýna Gábová vystudovala sociální práci. V současné době je studentkou doktorského  programu na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se věnuje zkušenostem rodičů dětí se sluchovou vadou.

Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na  Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání mužů s onemocněním rakoviny prostaty. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.