O PROJEKTU

O PROJEKTU

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem ženám, které se účastnily naší studie, za to, že se s námi podělily o svoje zkušenosti. Naše poděkování patří také institucím, které nám usnadnily hledání participantek, mezi které patří Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s., Amelie Dále bychom chtěli poděkovat členům poradního panelu, kteří nám v průběhu projektu pomáhali.

Mgr. Kristýna Anna Černíková je hlavní výzkumnice a vedoucí projektu. V současné době je studentkou doktorského programu na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. je psycholožka a pracuje jako výzkumnice na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci, věnuje se také výzkumu snění a nočních můr. V tomto projektu byla zodpovědná za metodologickou správnost výzkum a supervizi. Pro webové stránky hovoryozdravi.cz připravila první zveřejněné téma, stárnutí.

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.  je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI) a hlavním řešitelem projektů hovoryozdravi.cz

Bc. Markéta Pešoutová právě dokončuje magisterské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní pracuje jako výzkumník na modulu ADHD, který se zabývá zkušeností dětí, rodičů a pedagogů s touto diagnózou. Mimo oblast výzkumu se věnuje konzultaci v oblasti HR a tréninkům soft-skills. Na tomto projektu pomáhala s kódováním rozhovorů a analýzami jednotlivých témat.

Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na  Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání mužů s onemocněním rakoviny prostaty. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.


Poradní panel

Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. Senior researcher, specialistka na kvalitativní výzkum, Psychologický ústav, Akademie věd ČR.

Eva Knappová. Ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Bc. Michaela Čadková Svejkovská, Dis. Sociální pracovnice, Manažer provozu a metodik Amelie, z.s.

PhDr. Marie Marečková, Ph.D. Psycholožka,  zabývající se psychoonkologií a prací s klienty se somatickým onemocněním. Členka Fakulty zdravotnických věd a přednášející Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Onkogynekolog, Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky nemocnice Na Bulovce.

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. Primářka v Mamma centru, lékařka, pedagožka a odbornice na zdravotní politiku. Zakladatelka mamografického screeningu v ČR.

Mgr. Štěpánka Pokorná. Zdravotní sestra Breast Unit Prague.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Všeobecný praktický lékař, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

PhDr. Zuzana Peterová. Psychoterapeutka.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. Psycholožka, zabývající se psychoonkologií.

MUDr. Brančíková Dagmar, Ph.D. Vedoucí lékařka interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, vysokoškolská pedagožka.

Marcela Váchová. Zástupkyně z řad pacientek.