Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

ZDROJE A UŽITEČNÉ ODKAZY

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují diagnóze rakoviny prsu, nebo jsou ženám s touto diagnózou určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také blízcí a přátelé žen s rakovinou prsu nebo lidé, kteří se o tuto oblast zajímají.

 

Odborné poradenství diagnostika, léčba, konzultace


Asociace Mamodiagnostiků České Republiky, O.s, http://www.mamo.cz/

Podpora a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu. Informace o preventivních vyšetření prsu, seznam screeningových center a on-line poradna.

Česká onkologická společnost J. E. Purkyně (J.E.P.), www.linkos.cz

Informace o onkologické prevenci a screeningu. Rady a informace pro pacienty, jejich rodiny a přátele pro celou dobu nemoci od začátku do ukončení léčby a také po ní. Najdete zde slovníček pojmů, informace o nemoci, informace o léčbě atd.

Masarykův onkologický ústav Brno, https://www.mou.cz/

Specializované nadregionální onkologické centrum. Získání informací o onemocnění, možnost získání druhého názoru, informací o možnostech klinických studií. Ústav mimo jiné nabízí Onkologickou poradnu, bezplatná telefonní nádorová linka a také Online nutriční poradnu.

Národní onkologický program České republiky, http://www.onconet.cz/index.php

Obsahuje mapu zdravotnických zařízení, která se podílejí na péči o onkologické pacienty.

Psychologické poradenství


Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti J.E.P.

Psychoonkologická poradna. Možnost zaslat on-line dotaz, seznam psychologů věnujících se psychoonkologické péči. Mapa psychoonkologické péče na stránkách Linkos

Psychosociální poradenství – Amélie, z.s., www.amelie-zs.cz

Amelie pomáhá žít život s rakovinou.  Nabízí psychosociální pomoc formou podání informací, individuálního a rodinného poradenství a skupinových aktivit s cílem snížit negativní dopady onkologického onemocnění na nemocného i jeho blízké.

Možnost využití telefonické pomoci Linky Amelie, +420 739 004 333, Každý všední den od 9.00 do 15.00 hodin.

Pacientské organizace/ laické poradenství/ projekty


Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.,  www.breastcancer.cz

Zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost pro pacientky s karcinomem prsu. V současné době zastřešuje více než 40 pacientských organizací napříč Českou republikou. Na stránkách Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. můžete vyhledat pacientskou organizaci ve Vašem kraji, pořádané akce a řadu informací.

Projekt Bellis – pro mladé ženy do věku 45 let, http://www.bellisky.cz/.

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na mladé pacientky (do 45 let věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

Projekt Neviditelné ženy, https://neviditelnezeny.cz/cs/o-nas

Projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Projekt Hlas pacientekwww.hlaspacientek.cz

Platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek a metastazujícím onkologickým onemocněním prsu

Projekt Zdravá prsa pro neslyšící, https://www.facebook.com/zdravaprsaproneslysici/

Tato stránka slouží k informování neslyšící komunity v ČR o problematice rakoviny prsu. Informace jsou v českém znakovém jazyce (ČZJ) a jsou koordinovány vedením organizace Aliance žen s rakovinou prsu.

AVON linka Za zdravá prsa – 800 180 88, bezplatná anonymní telefonická linka.

Každý všední den od 9.00 do 19.00 hod. Na lince s Vámi hovoří naše zkušené terapeutky. Své dotazy odborného rázu můžete konzultovat se zkušenými onkology vždy ve středu od 16.00 do 19.00 nebo s psychology vždy v sudý pátek od 16.00 do 19.00 hod.

Mamma HELP, z.s. ,http://www.mammahelp.cz

Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, nevládní nezisková organizace, která sdružuje ženy s diagnózou rakoviny prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty.

Arcus Ústí nad Labemwww.arcus-ul.cz

Poskytuje sociální poradenství pro onkologické pacienty, jejich rodiny a přátelé v Ústí nad Labem.

AMA -SOP Most, z.s.http://www.amasop.cz/

Pacientská organizace spolupracující s odborníky, poskytuje odborné i laické poradenství v Mostě a Teplicích.

Klub Diana Brno, z.s., http://www.klubdiana.wz.cz/

Brněnská pacientská organizace, nabízející konzultace pro pacienty, jejich rodinné příslušníky a  přátelé.

Onko Amazonky Ostravawww.onko-amazonky.cz

Pacientská organizace v Ostravě, která nabízí možnost konzultací.

Spolek Beseda, z.s., Klatovy www.spolekbeseda.cz

Sdružení pro onkologické pacienty a jejich přátelé v Klatovech. Poskytují psychosociální laickou podporu onkologickým pacientům a pacientkám a jejich rodinám i blízkým při sdělení diagnózy, v průběhu léčby a praktické rady na základě osobní zkušeností.

Liga proti rakovině www.ligaprotirakovine.cz.

Nezisková organizace členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci.

Nádorová telefonní linka, Ligy proti rakovině, 224 920 935

Poradenská a konzultační služba. Zkušení odborníci odpovídají na jakékoli otázky týkající se nádorových nemocí a předcházení jim. Nádorová telefonní linka je v provozu každý pracovní den, od 09.00 do 16.00 hod.

 

Konzultace léků


O lécíchwww.olecich.cz

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Cílem je zpřístupnit garantované informace, jichž je SÚKL vlastníkem, vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky, chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

 

Informace o klinických studiích


Možnosti, kde získat informace o probíhajících, nebo ukončených klinických studiích.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, http://www.sukl.cz/

Masarykův onkologický ústav, https://www.mou.cz/

Fakultní nemocnice Olomouc, www.fnol.cz