Hana B.

Hana B.

Hana B.

• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 34 let

 

Haně B. byla rakovina diagnostikována teprve před několika měsíci. Po ukončení kojení mladší dcery si v prsu nahmatala bulku, následné vyšetření (ultrazvuk, mamograf a biopsie) pak potvrdilo diagnózu. Podstoupila 4 cykly chemoterapie s 3týdenními rozestupy, po kterých následovaly dávky po týdnu. Těch absolvovala zatím 6, dalších 6 ji teprve čeká. Byla jí také nasazena biologická léčba a po ukončení chemoterapie je plánována operace prsu.

 

Více o Haně B.

Bulku v prsu si Hana B. nahmatala již po prvním těhotenství před několika lety. Ultrazvukové vyšetření však nenaznačovalo, že by se mohlo jednat o karcinom. V průběhu dalšího těhotenství a kojení nebyl v prsu útvar cítit. Objevil se znovu teprve, když přestala kojit mladší dceru. V té době však byla Hana B. velmi vytížená, a tak vyšetření odkládala v domnění, že se opět jedná o útvar, který samovolně zmizí. Po několika měsících se však rozhodla postoupit ultrazvuk. Následný mamograf a biopsie potvrdily diagnózu rakovina prsu.

Na doporučení lékaře nejprve podstupuje chemoterapii, před jejímž začátkem byly nádory označeny titanovým klipem pro případ, že by v průběhu léčby úplně zmizely. Celkem má naplánované 2 cykly, prozatím dostala 4 dávky chemoterapie po 3 týdnech a 6 dávek s týdenním rozestupem, dalších 6 ji ještě čeká. Při chemoterapii dostala jednou injekci na podporu růstu krvinek. Po ukončení chemoterapie je plánován chirurgický zákrok, jehož rozsah závisí na výsledcích genetického vyšetření. Podstupuje také biologickou léčbu, se kterou začala zároveň s 2. cyklem chemoterapie a dostává při ní jednou za 3 týdny injekci.

Léčbu zvládá velmi dobře, pociťuje pouze slabou nevolnost a někdy bývá unavená. V důsledku chemoterapie se u ní vyskytly potíže se srdcem, jiné vedlejší účinky nepozoruje. Odstranění prsu se Hana B. nebojí. Říká, že více prožívala ztrátu vlasů, i když zpětně vnímá, že vlasy nejsou tak důležité.

Velkou oporou byl pro Hanu B. manžel, kterého její diagnóza hodně zasáhla, a také jejich dvě dcery. O tom, jak diagnózu sdělit starší z nich, které je pět let, se Hana B. radila s psycholožkou. S mladší dcerou o tom nemluvili, protože je na to zatím příliš malá. S péčí o děti a domácnost pomáhaly Haně B. babičky a také kamarádi.

V současnosti je Hana B. na nemocenské. Nemoc ji naučila více si vážit života. Tráví teď hodně času s dětmi a už se tolik netrápí maličkostmi.

Lidem, kterým byla rakovina prsu právě diagnostikována, by ráda vzkázala, ať se toho nebojí, neboť se toto onemocnění dá velmi dobře léčit. Také by všem ráda doporučila, že pokud se jim něco nezdá, ať se nebojí vyžádat si druhý názor.

Ženám, které onemocněly, Lenka A. vzkazuje, aby se nebály žádat o další lékařský názor a vyhledávaly si informace o své diagnóze.

Audio a video