Jana B

Jana B

Jana B.

• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 33 let

 

Jana B. si útvar v prsu nahmatala náhodou. Po návštěvě gynekologa, ultrazvukovém, mamografickém vyšetření a biopsii jí byla potvrzena diagnóza rakovina prsu. Podstoupila operaci, při které jí byla odebrána část prsu a sentinelová uzlina. Dostala 4 dávky chemoterapie, které zvládala poměrně dobře. Následovalo 25 dávek radioterapie, které popisuje jako psychicky velmi náročné. V současnosti dostává injekce Zoladexu a užívá Tamoxifen. Do budoucna s manželem plánuje děti.

 

Více o Janě B.

Jana B. si útvar v prsu poprvé nahmatala náhodou, když si pokládala ruce přes prsa. Po poradě s manželem, který má vystudovanou medicínu, ihned navštívila gynekologa. Byla odeslána na ultrazvukové vyšetření a mamografii. Následná biopsie potvrdila, že se jedná o karcinom prsu.

Krátce po potvrzení diagnózy podstoupila záchovnou operaci, při které jí byla odstraněna část prsní tkáně a sentinelová uzlina. Ačkoliv si původně myslela, že chemoterapie nebude potřeba, nakonec ji musela také podstoupit. Využila možnost druhého názoru a konzultovala nutnost chemoterapie s jinými lékaři, kteří vhodnost chemoterapie potvrdili. Na radu další lékařky pak také požádala svého ošetřujícího lékaře o injekce Zoladexu na útlum produkce hormonů, které začala dostávat ještě před zahájením chemoterapie.

Celkem dostala Jana B. 4 dávky chemoterapie. Před samotnou chemoterapií měla velké obavy ze ztráty vlasů, zpětně se na to však dívá jinak a přijde jí to zbytečné. První 3 cykly zvládala dobře, větší problémy začala pociťovat až po poslední, čtvrté dávce. Objevily se u ní afty, které měla několik týdnů a které způsobovaly bolest při jídle a pití. Také se cítila unavená, malátná, bylo jí trochu nevolno a trpěla zácpou. Po chemoterapii následovalo 25 dávek radioterapie, které byly pro Janu B. psychicky velmi náročné, a to zejména z důvodu dlouhého čekání a častých poruch přístroje na ozařování. Byla také hodně unavená. Následkem radioterapie měla bolestivě popálenou kůži.

V současnosti dostává jednou měsíčně injekce Zoladexu a každý den užívá tablety Tamoxifenu. Vzhledem k tomu, že by s manželem rádi v budoucnu měli děti, dohodli se s onkologem na dřívějším ukončení hormonální léčby. Jana B. zůstala po celou dobu onemocnění v zaměstnání, neboť pracuje ve školství a léčba probíhala z velké části v období prázdnin. Zažádala o invalidní důchod, na výsledek řízení stále čeká. Do budoucna zvažuje snížení pracovního úvazku.

Velkou oporou při léčbě jí byl manžel. Pomáhal jí mimo jiné pochopit informace, které dostávala od lékařů. Dále jí hodně pomohl bratr, o kterého se mohla vždy opřít. V průběhu léčby se také obrátila na psychologa. Cenným zdrojem informací a doporučení pak byla pacientská skupina Bellis, kde se dostala do kontaktu s dalšími mladými pacientkami se stejnou diagnózou.

Ostatní pacientky by chtěla podpořit v tom, ať se nebojí ptát a zjišťovat si informace od svého lékaře nebo od jiných lékařů.

Audio a video