Pavla

Pavla

Pavla

• Věk v době rozhovoru: 36 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 35 let

 

Pavle bylo 35 let, když jí byl diagnostikován karcinom prsu. Nejprve pociťovala bolesti v oblasti prsu a paže, posléze i škubání v paži. Pavlu zachvátily obavy, jelikož měla z předešlých genetických testů pozitivní výsledky na výskyt genu BRCA1. Při vyšetření ale nebyl učiněn žádný nález. Nicméně její zdravotní stav se zhoršoval, nakonec si v prsu nahmatala bulku. Ta byla později zkoumána mamografem, ultrazvukem a došlo i na histologii bulky. Vyšetření potvrdila pozitivní nález a zahájila se léčba. Pavle provedli oboustrannou mastektomii s následnou chemoterapií ve 4 dávkách. Nyní je v remisi, chodí na pravidelné 3měsíční kontroly. Čeká ji lázeňský rekonvalescenční pobyt, odebrání vaječníků a rekonstrukce prsu.

 

Více o Pavle

Pavlino onemocnění je genetického původu. Testování na gen BRCA1 bylo Pavle provedeno ve 24 letech, jelikož rakovinu prsu měla i její starší sestra (onemocněla ve 32 letech), matka (onemocněla ve 48 letech a zemřela) a babička, která na tuto nemoc zemřela. Od roku 2002 je její zdravotní stav sledován ve specializovaném centru. Právě kvůli této predispozici měla Pavla podstoupit oboustrannou mastektomii s následnou rekonstrukcí v červnu 2017, tento zákrok byl naplánován ještě před diagnostikováním karcinomu. Léčbou rakoviny se tento zákrok uspíšil, následovala chemoterapie.

Vedle genetických předpokladů Pavla přičítá vznik rakoviny intenzivnímu stresu v době onemocnění. Navíc se před propuknutím rakoviny 3 roky léčila s panickými atakami na psychiatrii, kde je sledována dodnes, ty se sice naučila zvládat i díky dýchacím technikám, nicméně pro ni byly stresující a zpětně se objevovaly při jejích hospitalizacích během léčby karcinomu.

Pavla ve 35 letech nejprve začala pociťovat bolesti a pocit tlaku v oblasti paže a prsu. Vyšetřením jí nebylo, krom běžných cyst, nic zjištěno. Participantce byla doporučena fyzioterapie, kterou absolvovala. Nicméně si po nějakém čase v prsu nahmatala pohyblivou bulku. Gynekolog ji považoval za běžnou cystu. Bulka však nadále rostla. Při mamografickém vyšetření na pravidelné kontrole, které podstupuje kvůli zjištěné genetické predispozici, na bulku Pavla upozornila zdravotnický personál. Mamograf bulku nerozeznal, odeslali Pavlu na ultrazvuk ještě tentýž den, výsledky prokázaly 2 nálezy a následně byla provedena histologie.

Po potvrzení diagnózy ihned začala léčba. Jako první šla Pavla na oboustrannou mastektomii. Chemoterapie absolvovala ve 4 dávkách. Po první ambulantně podané dávce měla Pavla komplikace v podobě silné intoxikace organismu, proto se dávky oddálily na odstup 3 týdnů a byly podávány s krátkou hospitalizací. Až po prvních komplikacích (tj. za 2 měsíce) odešla z práce na nemocenskou, do té doby stále pracovala. Postupně jí vypadaly vlasy, ale ne řasy a obočí. Odmítala nosit epitézy či paruky, používala jen šátky a klobouky. Nejhůř snášela své vizuální změny. Nicméně se těšila z péče o své dvě malé děti. Momentálně ještě pobírá nemocenskou a plánuje žádat o invalidní důchod. Jelikož její nemoc rodinu finančně zasáhla, dostalo se jim pomoci od organizace Dobrý anděl.

V současné době chodí 4krát ročně na kontrolu a navíc jednou za rok na rentgen či mamograf. Kontrol se obává, nicméně si uvědomuje důvod a důležitost prevence. Dále ji čeká odstranění vaječníků. Má rovněž podstoupit rekonstrukci prsou.

Pavla popisuje, že měla štěstí na lékaře a brzké termíny zákroků. Oceňuje také svou praktickou lékařku, která ji brala přednostně, a jelikož se setkala s podobným onemocněním ve vlastní rodině, měla velké pochopení. Za svou hlavní oporu však považuje vlastní sestru, jež si touto nemocí rovněž prošla. Byla jí rádcem a poskytla jí spoustu podstatných informací.

Ženám, které onemocněly, by Pavla chtěla vzkázat, aby si udržely naději, braly věci tak, jak jsou, a hledaly pozitivní příběhy, které by jim dodávaly víru a optimismus. Nicméně, hlavně apeluje na prevenci, pravidelné kontroly a odhodlanost nenechat se odbýt, pokud vás něco bolí. Vřele doporučuje vyžádat si druhý názor, který jí osobně velmi pomohl.

Audio a video