Hana C.

Hana C.

Hana C.

• Věk v době rozhovoru: 48 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 48 let

 

Karcinom byl u Hany C. objeven po preventivním mamografickém vyšetření. Následovala operace, při které jí byla odstraněna část prsa. Vzhledem ke komplikacím s hojením rány podstoupila další zákrok. Následovalo 32 dávek radioterapie a hormonální léčba. Následkem léčby se u ní vyskytly otoky ruky a zhoršení artrózy, kterou měla již dříve. V současnosti Hana C. znovu pracuje na plný úvazek.

 

Více o Haně C.

Hana C. byla po lékařské prohlídce u svého gynekologa odeslána na preventivní mamografické vyšetření, při kterém byl objeven malý útvar v prsu. Následná biopsie potvrdila diagnózu karcinom prsu. To pro ni znamenalo šok, protože očekávala, že se bude jednat o další z cyst, se kterými se již v minulosti potýkala.

Krátce nato podstoupila Hana C. chirurgické odstranění části prsu a dvou uzlin. Po operaci jí bylo hodně nevolno a zvracela. Rána se špatně hojila, a tak musela podstoupit další zákrok, při kterém byl do prsu umístěn drén. V té době také pečovala o svou matku, která byla nemocná. Jelikož nádor reagoval na hormony, ihned po operaci byla nasazena hormonální léčba. Následkem pooperačních komplikací došlo k posunutí radioterapie přibližně o jeden měsíc, celkem pak dostala 32 dávek ozáření. Radioterapii popisuje jako náročnou, vyskytly se u ní spáleniny a velká únava.

Již před stanovením diagnózy měla Hana C. problémy s artrózou, která se následkem léčby zhoršila. Také se u ní objevily lymfatické otoky – lymfedémy. V době léčby byla na nemocenské dovolené, po jejímž ukončení se vrátila na plný úvazek do zaměstnání. Do budoucna zvažuje žádost o invalidní důchod a změnu povolání, neboť její současná práce je namáhavá.

Hana C. říká, že měla štěstí, že byl nádor objeven brzy a že se jedná o typ, který jde dobře léčit. V době léčby jí pomáhali manžel, syn a dcera. Také jí prospívá o onemocnění mluvit s jinými lidmi, kteří si jím prošli. Překvapilo ji, kolik se v jejím okolí vyskytuje osob se stejnou nebo podobnou diagnózou, o kterých do té doby nevěděla.

Lidem, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, by ráda vzkázala, že se s tím hlavně musejí srovnat sami a aby neházeli flintu do žita.

Audio a video