Íja

Íja

Íja

• Věk v době rozhovoru: 47 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 33 let

 

Íje bylo 33 let, když jí lékaři poprvé diagnostikovali karcinom prsu. V prsu si nahmatala bulku, která byla na mamografu identifikována jako zhoubný nádor. Léčba se skládala z částečné operace prsu, odejmutí 12 uzlin, chemoterapie, hormonální léčby a následného odebrání vaječníků a dělohy. V důsledku léčby se u ní objevila osteoporóza, neuropatie a poškození štítné žlázy. Dále jí v průběhu let byla operována štítná žláza a nosní přepážka. V roce 2012 začala mít problémy se zády, které byly zapříčiněny gangliogliomem, z tohoto důvodu podstoupila další operaci s vážnými vedlejšími účinky, které Íju na půl roku upoutaly na lůžko, a chemoterapii. Od té doby se léčí na neurologickou diagnózu, těžkou mízní lézi zadních míšních vazů. Roku 2017 byl potvrzen nález i v jejím druhém (levém) prsu, který jí musel být odoperován. Nyní bere chemoterapii a v budoucnu se chystá na rekonstrukci prsu.

 

Více o Íje

První podezření pojala Íja, jakmile si v prsu nahmatala bulku. Při ultrazvukovém vyšetření se nález nepotvrdil. Za měsíc šla ještě na mamograf, kde jí lékař řekl, že se jedná o nádor, což podpořila i biopsie.

Íja byla operována do 3 měsíců od sdělení diagnózy, následovala chemoterapie (6 dávek po 3 týdnech) a injekční hormonální léčba. Léčba pokračovala ozařováním, které začalo po 3 měsících. V roce 2005 podstoupila operaci – odstranění vaječníků a dělohy. Paní Íja měla po léčbě řadu vedlejších účinků. Vlivem hormonální léčby jí začala osteoporóza, následkem ozařování se jí snížila funkce štítné žlázy. V roce 2006 podstoupila odstranění štítné žlázy.

Íja byla celkem rok na nemocenské, následně s ní byl rozvázán pracovní poměr. Ona sama si zažádala o plný invalidní důchod, především kvůli neurologickým komplikacím. Ten jí byl přidělen a pobírá ho i v současnosti. Využila rovněž i finanční pomoc od Dobrého anděla.

Roku 2012 se u Íji objevily první problémy s páteří. Opakovaně byla vyšetřena magnetickou rezonancí, která odhalila cysty mezi 7. až 8. hrudním obratlem a útvar mezi 5. a 6. obratlem. Jednalo se o gangliogliom, Íja musela podstoupit operaci, po které se jí do 4–5 hodin objevily tak silné vedlejší účinky, že byla upoutána na lůžku a půl roku strávila na LDN, kde se snažila rehabilitovat a znovu se naučit chodit. Ve cvičení pokračovala i doma a hodně plavala. Posléze byla přijata do rehabilitačního ústavu.

Po 13 letech od prvního onemocnění byly Íje na kontrolním mamografu zjištěny stíny (roku 2016) a po následném ultrazvukovém vyšetření (roku 2017) byl odhalen zhoubný nádor v druhém (levém) prsu. Následovalo genetické vyšetření, nicméně genetické predispozice nebyly zjištěny. Druhý prs jí byl odstraněn a odebrána byla i sentinelová uzlina. Operace proběhla v pořádku a Íja si chválila, jak se od prvního zákroku zlepšily možnosti medicíny, což se projevilo i během rekonvalescence. Po operaci bere chemoterapii ve formě tablet (2 týdny a týden pauza; celkem 6–8 dávek). Ty vysušují její kůži, způsobují nespavost a časté krvácení z nosu. Je plánováno i ozařování a hormonální léčba. Pokud to bude možné, chce podstoupit rekonstrukci prsu.

Druhou léčbu absolvovala u stejného onkologa. Během ní cítila větší otevřenost ze strany lékařů, nechávali totiž rozhodnutí víc na ní, což Íje vyhovuje. V současné době chodí na pravidelné kontroly na onkologii, gynekologii a neurologii. Z kontrol má vždy strach, ale snaží se o nich nemluvit a nemyslet na ně.

Za nejhorší dlouhodobý následek Íja považuje osteoporózu a neuropatii, která má negativní dopady na chůzi.

Íja si váží podpory, které se jí od manžela a syna dostalo a dostává. Zároveň si váží i lékařů, v jejichž péči je již 13 let, a zároveň věří, že se o ni starají, jak nejlépe mohou.

Ženám, které onemocněly, by chtěla Íja vzkázat, ať bojují a nevzdávají se. Měly by myslet na to, že diagnózou rakovina život nekončí a na světě je spousta lidí, kteří jsou na tom ještě hůř. Sama se řídí tím, že dokud žije, není to tak hrozné a může bojovat. Radí, ať jsou ženy aktivní a vyhledávají si informace.

Audio a video